آدامس جگوار

آدامس جگوار

خبر خوان اتوماتیک

تمامی مطالب این سایت به صورت خودکار از دیگر سایت های قانونی و رسمی ایران جمع آموری می‌گردد.
مرامنامه


تیپ شخصیتی شما چیست؟( براساس تیپ‌های شخصیتی کارل یونگ )

خودشناسی یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی هر فرد است که در همه زمینه های زندگی او از انتخاب همسر مناسب و شغل گرفته تا شیوه های برخورد او با فشارهای روانی بسیار موثر است. از آنجایی که شناخت صفات و ویژگی‌های شخصیتی‌مان و دانستن تیپ شخصیتی خودمان یکی از گام های بزرگ خود شناسی است پیشنهاد می‌کنم که مطلب زیر را از دست ندهید.

شخصیت چیست؟

همه آدمیان از حیث داشتن شخصیت – به معنای وسیع روانشناسی- با یکدیگر همانندند، یعنی هرکس شخصیتی دارد ولی این شخصیت یا خویشتن در همه یکسان نیست. بلکه در هرکسی، به صورتی خاص می‌باشد؛ که او را از دیگران متمایز می‌کند. تفاوت‌هایی که افراد با یکدیگر دارند، به حدی است که نمی‌توان از میان آن‌ها حتی دو نفر را پیدا کرد که از هر لحاظ شبیه هم باشند. هر انسان و رویدادی در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسان‌ها و رویدادهای زندگی آن‌ها آنقدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت و درست همین الگوهای رفتاری است که روانشناسان شخصیت در پی آنند. آن ویژگی که می‌تواند به ما کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسیم، در اصطلاح « شخصیت» نامیده‌ می‌شود.

شاید کمتر واژه‌ای را بتوان یافت که به اندازه شخصیت برای همگان آشنا و در عین حال معنی‌دار باشد ولی تعریف آن بسیار پیچیده و بغرنج است. اصطلاح شخصیت، مفهومی گسترده و وسیع دارد و نمی‌توان تعریف قاطعی از آن ارائه داد. برخی تعاریف شخصیت عبارتند از:

 • خویشتنی سازمان یافته که محور تمام تجربه‌های وجودی افراد است.
 • مجموعه عوامل درونی که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد.
 • رشد انسان از یک سلسله مراحل و وقایع روانی- اجتماعی ساخته شده و شخصیت انسان تابعی از آن‌هاست.
 • مجموعه‌ای سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و مداوم که بر روی هم، یک فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد.

شخصیت را به شیوه‌های بسیار مختلفی تعریف کرده‌اند. بعضی از روانشناسان این کلمه را تنها در ارتباط با رفتارهای قابل مشاهده به کار می‌برند، برخی هم آن را شامل ارتباطات مربوط درون نگری می‌دانند و برخی دیگر هم آن را مجموعه‌ فردی الگوهای تفکر، انگیزش و عواطف می‌دانند (راس،۱۹۹۴). شخصیت در دیدگاه‌های مختلف تعاریف متفاوتی دارد، اما به عنوان تعریف قابل قبولی که به طور نسبی حاوی ویزگی‌های مشترک تعاریف ذکر شده باشد، می‌توان آن را مجموعه‌ ویژگی‌های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌کند، تعریف کرد (کریمی، ۱۳۹۴).

تیپ‌های شخصیتی هشت گانه یونگ

یونگ در شخصیت انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است: برونگرایی و درونگرایی. خیلی از ادراک‌های هشیار و واکنش‌های ما به محیط، توسط نگرش‌های ذهنی متضاد برون گرایی و درون گرایی تعیین می‌شوند. یونگ معتقد بود که انرژی روانی می‌تواند از بیرون به سمت دنیای خارج یا به درون، به سمت خود هدایت شود. همه‌ی افراد قابلیت هر دو گرایش را دارند. اما در نهایت؛ فقط یکی در شخصیت مسلط می‌شود. نگرش برون‌گرایانه، انسان را به‌سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد، درحالی که نگرش درون‌گرایانه، او را متوجه دنیای درون خود می‌نماید. این دو نگرش،  معمولا در هر شخص وجود دارد، ولی به طور معمول یکی غالب وآگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است (قلی‌زاده،۱۳۷۶). یونگ برای هر کدام(افراد درون گرا و برون گرا) خصایصی می‌شمارد. درون‌گرایی معرف طبیعتی مردد، متفکر و کمرو است که خودش را برای خودش می‌خواهد و خود را پس می‌کشد و همیشه دفاعی عمل می‌کند و موشکافی توام با بی‌اعتمادی را ترجیح می‌دهد. اما برون‌گرایی معرف طبیعت زود جوش، رک و خوش برخوردی است که به راحتی با وضعیت تطبیق می‌یابد، سریعا دلبستگی پیدا می‌کند، بی‌اعتمادی و تردیدها را کنار می‌گذارد وبا اعتمادی جسورانه به استقبال ناشناخته‌ها می‌رود. البته یونگ می‌گفت آدم کاملا درون‌گرا یا برون‌گرا نداریم، بلکه هر آدمی گزیده‌هایی از این دو را دارد (رایکمن، ۱۳۹۱).

برون‌گرایان همچنین به لحاظ اجتماعی جسورند. درون گرایان اغلب خجالتی‌اند. به نظر یونگ در انسان، چهار کنش یا فعالیت اساسی روانی نیز وجود دارد که عبارت اند از: تفکر، احساس، ادراک و الهام. ادراک و الهام از کارکردهای غیرعقلانی هستند و تفکر و احساس از کارکردهای عقلانی که شامل قضاوت و ارزیابی درباره تجربیات می‌شوند( شاملو،۱۳۸۲).

۱_تفکر: افرادی که این کنش در آن‌ها قوی‌تر است می‌کوشند جهان را با استدلال بشناسند و به روابط منطقی جهان توجه دارند.

۲_احساس: افرادی که این کنش در آن‌ها مسلط است می‌کوشند جهان را با احساسات خوشایند و ناخوشایندی که از تجربه‌های خود دارند بشناسند.

۳_حس کردن : به معنای جمع‌ آوری اطلاعات از طریق حواس است. فردی با این مشخصات ترجیح می‌دهد که از طریق نگاه کردن،گوش دادن و یادگیری با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند. حس کردن، به معنای درک بدون قضاوت است.

۴_شهود: افرادی که این کنش در آن‌ها قوی تر است در شناخت جهان، به یک ناخودآگاه یا ادراک درونی توجه دارند و می‌کوشند به نیروی نهانی موجود در اشیا پی‌ببرند. یونگ آن را به «دیدن زوایای پنهان» تشبیه کرده است.

همه این کارکردها تا اندازه‌ای در همه افراد وجود دارند و ایده آل این است که فرد در پی ارتقا و رشد همه‌ی این کارکردها باشد. اما هر فردی یک کارکرد برتر دارد و سایر کارکردهای او رشد کمتری کرده اند. ترکیب نگرش برون‌گرایانه یا درون نگرانه با غالب‌ترین کارکرد فرد، تعیین کننده منش و سنخ شخصیتی اوست. در ادامه طبقه بندی انواع سنخ‌های شخصیتی آمده است. (یونگ خودش را درون  گرای شهودی توصیف کرده است).

۱-سنخ فکری برون‌گرا: چنین افرادي بر طبق قواعد انعطاف ناپذیري زندگی می‌کنند. آن‌ها احساسات و هیجان‌هاي خود را سرکوب کرده، درتمام جنبه هاي زندگی خود واقع‌گرا هستند. دانشمندان در این سنخ قراردارند.

۲- سنخ احساسی برون‌گرا: این افراد تفکر خود را بازداري کرده و شدیدا هیجانی هستند. آن‌ها از ارزش‌ها، اصول اخلاقی و آداب و رسومی که آموخته‌اند، دست برنداشته و از آن‌ها پیروي می‌کنند و به طور غیرمعمول نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس هستند. اغلب زنان داراي این تیپ شخصیتی هستند.

۳- سنخ ادراکی برون‌گرا: این سنخ شخصیتی متوجه لذت و شادي و تداوم تجربه‌ها و حس‌هاي جدید است. چنین اشخاصی شدیدا واقعیت‌مدار بوده و تا اندازه زیادي با افراد و موقعیت‌هاي مختلف انعطاف پذیر هستند.

۴-سنخ الهامی برون‌گرا:  این افراد به خاطر توانایی زیاد خود در بهره‌برداري از فرصت‌ها، در تجارت و سیاست کارایی بالایی دارند. آن‌ها جذب عقاید جدید شده و خلاق هستند.

۵-سنخ فکری درونگرا: این افراد سازگاري خوبی با دیگران ندارند، در بیان افکار خود مشکل دارند و ظاهرا بی‌احساس بوده و توجهی به دیگران ندارند. آن‌ها نه بر احساس خود، بلکه بر اندیشه هاي خود متمرکزند.

۶-سنخ احساسی درونگرا: در این افراد تفکر و ابراز بیرونی هیجان سرکوب شده است. آن‌ها به نظر دیگران اسرارآمیز و دست نیافتنی می‌آیند و آرام و متواضع هستند.

۷-سنخ ادراکی درون‌گرا: این افراد غیرمنطقی هستند و از دنیا بریده ا‌‌‌ند. آن‌ها به بیشتر فعالیت‌هاي انسان با خیرخواهی و سرگرمی می‌نگرند.

۸- سنخ الهامی درون‌گرا: این افراد ممکن است چنان به شهود توجه کنند که ارتباط اندکی با واقعیت داشته باشند. آن‌ها رویایی و خیال‌پرداز هستند (شولتز، ۱۹۹۴؛ ترجمه ي کریمی،۱۳۷۸ .(

آزمون شخصیت مایرز بریگز و شانزده تیپ شخصیتی

کاترین بریگز و دخترش ایزابل مایرز در سال ۱۹۲۳ چهار ترجیح شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را مطرح کردند، سنخ های شخصیتی آن‌ها برای اندازه‌گیری کردن چهار بعد دوگانه برونگرایی-درونگرایی، حسی- شهودی، فکری- احساسی، قضاوتی- ملاحظه کننده طراحی شده است (هیگس،۲۰۰۱). صاحبان هر یک از جنبه‌های شخصیت به شیوهای خاص رفتار می‌کنند و دارای انتظارات خاصی هستند. توانایی منحصر به فرد و نیازهای متفاوتی دارند و بر اساس الگوی شخصیتی خود دارای نیازها، انتظارات، انگیزه‌ها و توقعات و اهداف خاصی هستند (نصیری‌پور و هلالی ناب، ۲۰۰۸).

مایرز و مادرش کاترین بریگز برای قابل فهم‌تر کردن نظریه تیپ‌های شخصیتی یونگ و کاربرد آن در زندگی افراد و گروه‌ها، آزمونی طراحی کردند به نام آزمون MBTI  که بیشتر بر روی افراد سالم کاربرد دارد. این ابزار چهار ترجیح هر فرد را شناسایی می‌کند و بر این‌اساس ۱۶تیپ شخصیتی دقیق را تعیین می‌کند.

این ابزار برای تفكیك افراد نیست، بلكه تنها ابزاری است كه اجازه می‌دهد ترجیحات افراد در مورد مفاهیم زندگی فهمیده شود. این ترجیحات در نهایت به تفاوت در یادگیری، اشكال ارتباط، مدیریت تضاد و روابط منجر می‌شود.

تیپ‌ها به‌صورت ویژگی‌هایی دو قطبی و متضاد بیان می‌شوند. افراد با توجه به نظریه تیپ شخصیتی از یكی از ۴حالت زیر در رفتار خوداستفاده می‌کنند:

۱-چگونه یك شخص انرژی می‌گیرد؟ از طریق برونگرایی  (E) در مقابل درونگرایی(I)؛
.۲چه اطلاعاتی را فرد دریافت می‌كند؟ از طریق حس گرایی (S) در مقابل شهودگرایی(N) ؛
.۳چگونه یك فرد تصمیم می‌گیرد؟ تفكری ( T) در مقابل احساسی(F)؛
.۴سبك زندگی كه فرد می‌پذیرد: قاطعیت(J)Jدر مقابل انعطاف پذیری(P).

بر این اساس تیپ شخصیتی تمام افراد را در شانزده تیپ دسته‌بندی شدند. تمام تیپ‌های شخصیتی به یك اندازه ارزشمند هستند. هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر نیست، تیپ شخصیتی افراد بیانگر میزان هوش افراد نیست و نمی‌توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش‌بینی كرد. اما روانشناسان با توجه به تیپ شخصیتی اشخاص، می‌فهمند كه چه عواملی به آن‌ها انگیزه می‌دهد و در شرایط گوناگون چه رفتاری بروز می‌دهند.

منابع

 • کاظم‌پور،بهنام (۱۳۹۲)،بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی یونگ با سلامت روان و رضایت زناشویی(پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • عبدالوند، مهری(۱۳۹۵)،بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی و سرایت عملکرد کارکنان شرکت پاکشو( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.


دانلود + ادامه مطلب

ازدواج کردن دانستن چه نکاتی را می‌طلبد؟

در سری قبل مطالبی گفته شد که دانستن آن‌ها قبل از ازدواج واجب است. مثل  اینکه پنج زبان عشق وجود دارد و هر فردی زبان عشق مخصوص به خود را دارد. ما برای ابراز واقعی احساسمان و تحکیم ازدواجمان نیاز داریم‌، زبان عشق خود و دیگران را بیابیم. هر فرد با دانستن اینکه زبان عشق مخصوص به خود را دارد، درک بهتری پیدا می‌کند که افراد زبان عشق مخصوص به خودشان را دارند.

در این سری مطالب خواهیم گفت:

چگونه می‌توانید زبان عشق خود را در ازدواج پیدا کنید؟

برای اینکه بتوانید احساس واقعی خود را ابراز کنید و ازدواجی سراسر از رضایت داشته باشید باید بتوانید زبان عشق خود و دیگران را بیابید.

برای پیدا کردن زبان عشق اصلی خود ابتدا باید سه مورد را بررسی کنید:

۱-رفتارهای خود

در ابتدا هر فرد باید رفتار های خود را بررسی کند. شما به طور معمول چگونه عشق و تحسین خود را نسبت به دیگران ابراز می‌کنید؟ اگر به صورت سخاوتمندانه ای در صحبت با دیگران از کلمات تاییدی استفاده می‌کنید، پس شاید زبان عشق اصلی شما کلمات تاییدی باشد “من عاشق طرز حرف زدن و لبخندتم! واقعا زیباست. از ازدواج با تو خوشحالم”

اگر همیشه به دنبال کمک کردن و یاری رساندن به دیگران هستید، زبان عشق شما خدمت کردن است.

اگر محبتتان را به دیگران با هدیه دادن ابراز می‌کنید، پس شاید آنچه که می‌خواهید هدیه گرفتن باشد.

اگر از خوردن یک فنجان چای یا قدم زدن با دوستتان لذت می‌برید، شاید زبان عشق شما باهم بودن است.

و در آخر اگر دیگران را به آغوش می‌کشید یا دستتان را پشت آن‌ها می‌گذارید شاید زبان عشق اصلی شما تماس بدنی باشد.

۲-شکایت های اصلی

به طور معمول از چه چیزهایی شکایت می‌کنید؟ در هر نوع ارتباطی که دارید معمول ترین گلایه های شما از چه چیزهایی است؟ از زندگی؟ از ازدواجتان؟

اگر به خود می‌گویید “هیچ کاری را درست انجام نمی‌دهم” در واقع شما نیاز به کلمات تاییدی دارید و شاید زبان عشق شما کلمات تاییدی باشند.

معمولا گلایه می‌کنید کسی به شما کمک نمی‌کند؟ پس شاید زبان عشق شما خدمت کردن باشد.

اگر به اطرافیانتان که از سفر بازگشته اند، گلایه می‌کنید که چرا برایتان یادگاری نیاورده اند؛ احتمالا زبان عشق شما هدیه گرفتن است.

به دوستانتان شکایت می‌کنید که وقت کمی را برای با شما بودن می‌گذارند؟ زبان عشق اصلی شما می‌تواند باهم بودن باشد.

از اینکه تماس بدنی ندارید گله می‌کنید و خواستار این هستید که دست طرف مقابلتان را بگیرید؟

در ازدواجتان به دنبال چه چیزی هستید؟ فکر کنید!

۳-چه چیزهایی را درخواست می‌کنید

هنگامی که کاری را انجام می‌دهید و می‌پرسید کارم خوب بود؟ شما می‌خواهید که کلمات تاییدی بشنوید.

اگر در ازدواجتان، تقاضا می‌کنید همسرتان به شما کمک کند؛ زبان عشق شما خدمت کردن است.

اگر به دوستتان که به سفر می‌رود، سفارش کیف با مشخصات دلخواهتان را می‌دهید؛ زبان عشق شما هدیه گرفتن است.

اگر از دوستانتان تقاضا می‌کنید که بروید و قدم بزنید و باهم بستنی بخورید؛ زبان عشق شما می‌تواند باهم بودن باشد.

اگر می‌خواهید طرف مقابل شما دست شما را بگیرد، پس تماس بدنی تاثیر احساسی عمیقی روی شما می‌گذارد.

پس شما می‌توانید با بررسی رفتارها، شکایات خود و درخواست هایتان به زبان عشق خود پی ببرید. شما می‌توانید این سه مورد را در طرف مقابلتان بررسی کنید و از او سوال بپرسید و به زبان عشق او هم پی ببرید. یک ازدواج موفق نیازمند بررسی رفتارها، شکایات و درخواست ها در زندگی مشترک است.

یک نکته که حائز اهمیت است، یادگیری سخن گفتن با یک زبان عشقی غیر از زبان عشق خودتان، نیازمند تلاش و زحمت است. تحکیم ازدواجتان نیاز به تلاش دارد.

زنده نگهداشتن عشق رمانتیک در یک زندگی زناشویی نیازمند یک مرحله ی انتقال موفق از مرحله ی اول به مرحله ی دوم است. یادگرفتن زبان عشق اصلی یکدیگر در دوران نامزدی این انتقال را بسیار آسان می‌نماید و باعث بهبودی رابطه ی زوجین می‌شود، در نتیجه می‌توانید ازدواج موفقی داشته باشید.

یکی از مهارت هایی که افراد باید قبل از ازدواج با آن آشنا شوند، زبان های عذر خواهی است.

مشاوران به این نتیجه رسیده اند که هیچ ازدواج سالمی بدون عذرخواهی و بخشش وجود ندارد. کلمات و اعمالی که باعث دلخوری و رنجش طرفین شده است باعث ایجاد موانع عاطفی واحساسی می‌گردد. رنجش ها تنها زمانی از بین می‌روند که ما  عذرخواهی کنیم و طرف مقابلمان تصمیم بگیرد که ما را ببخشد.

در عذرخواهی، هر فردی شیوه و زبان عذرخواهی خود را دارد که متناسب با شیوه ی خود عذرخواهی می‌کند یا عذرخواهی طرف مقابل را می‌پذیرد.

به طور مختصر به پنج زبان عذرخواهی اشاره می‌شود:

۱-اظهار پشیمانی

در این زبان عذرخواهی “متاسفم” می‌تواند کلمه ی اولیه ی خوبی باشد، اما متاسفم به تنهایی بیش از حد کلمه عامی است. شما باید در پس این کلمه توضیح دهید برای چه چیزی متاسف هستید:

” متاسفم که توی خیابان معطل شدی، ترافیک خیلی سنگینی بود و با اینکه نیم ساعت زودتر راه افتادم اما دیر رسیدم”

این زبان عذرخواهی یک زبان احساسی است. در این زبان شما ناراحتی قلبی خود را که ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ در درون شما ایجاد شده است به او ابراز می‌نمایید.

اگر کسی که شما او را رنجانده اید؛ این زبان عذرخواهی اش باشد، آنچه که این فرد می‌خواهد بداند این است که “آیا متوجه هستی که رفتارت چقدر مرا رنجانده است؟” هرچیزی کمتر از این نوع عذرخواهی برای این فرد بی معنی است.

۲-پذیرش مسئولیت

در این زبان، عذرخواهی فرد با عبارت “اشتباه کردم” آغاز می‌شود و سپس به این صورت ادامه پیدا می‌کند که فرد توضیح می‌دهد کدام بخش از رفتارش اشتباه بوده است.

“تنها گذاشتن تو در خیابان اشتباه بود، باید قبل از راه افتادن نقشه ی مسیر را چک می‌کردم تا متوجه می‌شدم چه مقدار ترافیک است و متناسب با وضع مسیر راه می‌افتادم”

ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺵ “ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ” ﺍﺳﺖ، منتظر این است که شما اشتباه خویش را بپذیرید و مسئولیت حرف ها یا رفتارتان را به عهده بگیرید. شنیدن متاسفم برای این افراد معنی خواصی نمی‌دهد.

۳-جبران کردن

در این زبان فرد به دنبال “درست کردن مساله” است.

به عنوان مثال همسری که سالگرد ازدواجشان را فراموش کرده است:” می‌دونم که شب به این مهمی رو خراب کردم، چطور سالگرد ازدواج مان رو یادم رفت؟”. می‌دونم این شب و خراب کردم اما میشه بهم فرصتی بدی تا این شب و جبران کنم؟ ازت می‌خوام فکر کنی و بهم بگی چطوری می‌تونم برات جبرانش کنم.

تو لایق بهترینا هستی عزیزم خداروشکر که با تو ازدواج کردم.””

برای فردی که زبان اصلی عذرخواهی اش جبران کردن است آنچه که می‌خواهد بداند این است که “آیا هنوز عاشق من هستی؟”

برای فردی که زبان عذرخواهی اش جبران کردن است رفتار شما آنقدر آزاردهنده است که فرد فکر می‌کند شما چگونه می‌توانید او را دوست بدارید و این کار را انجام دهید.

۴-ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ

در این نوع عذرخواهی فرد به دنبال طرحی است تا از بروز دوباره ی رفتار بد خود جلوگیری نماید.

مردی که برای بار دوم روز سالگردشان را فراموش کرده است می‌گوید: “این خوب نیست، می‌دانم که مثل سال قبل فراموش کردم تو لایق بهترین جشن هستی”.

“می‌توانی بهم کمک کنی تا دیگر این اتفاق نیوفتد؟ می‌تونیم سال دیگه یک ماه جلوتر روز ازدواجمون رو بهم اطلاع بدی.”

خواسته ی فرد برای تغییر کردن به طرف مقابل نشان می‌دهد که او خالصانه عذر خواهی می‌کند.

از نظر افرادی که زبان اصلی عذرخواهی آن‌ها ابراز خالصانه است، اگر شما حقیقتا عذرخواهی می‌کنید  باید به دنبال تغییر رفتارتان باشید.

۵-تقاضای بخشش

از نظر این افراد اگر شما خالص و به دنبال برطرف کردن مانع باشد عذرخواهی می‌کنید.

“امکانش هست منو ببخشی لطفا؟” ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﺷﺎﻥ ” ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺨﺸﺶ” ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺻﺪﺍ می‌کند.

تقاضای بخشش همان چیزی است که برای این افراد معنادار است و رنگ و بوی اخلاص و صداقت دارد.

آنچه که در یک ازدواج موفق اهمیت دارد این است که زوج ها یاد می‌گیرند ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ‌ﺑﺨﺸند.

آنچه که برای بیشتر افراد مهم است و آن‌ها می‌خواهند بدانند این است که ” ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻲ؟”

شما باید یاد بگیرید به نحوی عذرخواهی کنید که با زبان عذرخواهی اصلی طرف مقابل شما مطابقت داشته باشد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ دهید آن‌ها ﻫﻢ ﺧﻠﻮﺹ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ می‌کنند وشما را می‌بخشند.

سعی کنید در دوران نامزدی زبان عذرخواهی همسرتان را متوجه شوید تا لحظات بهتر و آرام تری را در زندگی داشته باشید.

پس برای داشتن یک ازدواج موفق زبان عشق و زبان عذرخواهی خود و طرف مقابلتان را یاد بگیرید و برای ابراز خالصانه و واقعی احساستان از زبان طرف مقابلتان استفاده کنید.

در این سری مطالب سعی کردیم تا مطالبی ارائه گردد که دانستن آن‌ها قبل از ازدواج می‌تواند آرامش نسبی بهتری برای شما فراهم آورد.

“برای تک تک شما ازدواجی موفق را ارزومندم”

 

منبع: کاش قبل از ازدواج میدانستم تالیف گری چپمن


دانلود + ادامه مطلب

ناتوانایی یادگیری چیست و بازی‌های مربوط به آن کدام است؟

ناتوانایی‌ های یادگیری، مشکلی است که در یک یا چند فرآیند روانشناختی پایه وجود دارد و در درک یا استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری کودک اثر می‌گذارد. این تاثیر می‌تواند به صورت ناتوانی در شنیدن، فکر کردن، سخن گفتن، خواندن، هجی کردن، نوشتن یا حساب کردن ظاهر شود (به پژوه، ۱۳۹۱).

مشکلات یادگیری، عبارت است از یک اختلال عصب شناختی که توانایی های مغز را در زمینه‌ی دریافت، پردازش، ذخیره کردن، بازیابی و پاسخگویی به اطلاعات تحت تاثیر قرار می‌دهد (به پژوه، ۱۳۹۱).

ناتوانایی یادگیری را باید تا زیر سن ۱۸ سالگی تشخیص داد.

هدف این اثر، تبیین ناتوانایی یادگیری و بهبود این ناتوانایی از طریق بازی درمانی است.

کرک و چالفنت (۱۹۸۴) معتقدند که مشکلات یادگیری را در دو دستة کلی می‌توان قرار داد:

الف)مشکلات یادگیری رشدی: در توجه، حافظه، ادراک، تفکر، گوش کردن، توانایی های حسی حرکتی، زبان و گفتار.

ب) مشکلات یادگیری در امور آموزشگاهی: در خواندن، نوشتن، هجی کردن و حساب کردن.

او تعدادی از مشکلات یادگیری خاص را به عنوان ناتوانایی به رسمیت می‌شناخت؛ از جمله مشکل خواندن، مشکل نوشتن، مشکل ریاضی، مشکل زبان، مشکل فونولوژیک و لکنت زبان. اما DSM-5  تلاش کرده است، که بعضی طبقه بندی ها را عمومی‌تر کند تا بتواند جنبه های مختلف و متنوع مشکلات را طوری پوشش دهد که بر شروع آن‌ها در کودکی تاکید شده باشد و این مشکلات از مشکلات مرتبط با سایر مشکلات (مثلا از مشکلات طیف اوتیسم) تفکیک شوند. به این ترتیب، مشکل یادگیری به مشکل یادگیری خاص تغییر نام و ماهیت داده و مشکل خواندن، مشکل نوشتن و مشکل ریاضی که هر یک قبلا یک مشکل مستقل و مجزا محسوب می‌شدند، اکنون به عنوان یک اسپسیفایر در مشکل یادگیری خاص گنجانده شده است. یعنی، از این به بعد مشکلی به نام مشکل خواندن، مشکل نوشتن، یا مشکل ریاضی نخواهیم داشت. مثلا، از این به بعد روانپزشکان و روانشناسان بالینی نخواهند گفت که این کودک به مشکل خواندن (دیسلکسیا) مبتلاست. در عوض خواهند گفت که به مشکل یادگیری خاص یا اسپسیفایر دیسلکیا مبتلاست (گنجی، ۱۳۹۲).

ملاک تشخیصی بر اساس DSM-5

ناتوانایی یادگيری براساس مشکلاتی در یادگيری و استفاده از مهارتهای اساسی تحصيلی زیر مشخص می‌شود که وجود حداقل یکی از آنها به مدت حداقل ۶ ماه ضروری است.

 • خواندن نادرست یا آهسته و نيازمند تلاش زیاد.
 • مشکل در درک و فهم آنچه خوانده می‌شود.
 • مشکل در هجی کردن.
 • مشکل در بيان نوشتاری.
 • مشکل در تسلط بر مفهوم اعداد، واقعیت های عددی یا محاسبه.
 • مشکل در استدلال ریاضی.
 • مهارتهای اساسی تحصيلی پایين تر از انتظار.

در تشخیص این ناتوانایی به سه مسئله باید توجه داشت:

 • مهارتهای اساسی تحصيلی فرد، پایين تر از انتظار است.
 • آغاز اختلال در دروان تحصيل و تظاهر آن در دوره های بعدی است.
 • ناتوانی های هوشی و سایر اختلالات دخيل نيستند.

الف) اختلال یادگیری با مشکل در خواندن:

 • مشکل در صحت و دقت خواندن کلمه
 • مشکل در ميزان و سيالی خواندن
 • مشکل در درک مطلب خواندن

ب) اختلال یادگیری با مشکل دربیان نوشتاری:

 • مشکل در صحت یا دقت هجی کردن
 • مشکل در دستور  زبان
 • مشکل در وضوح یا سازمان بندی بيان نوشتاری

ج) اختلال یادگیری مشکل  در ریاضیات:

 • مشکل در درک اعداد
 • مشکل در حفظ واقعیت های عددی
 • مشکل در صحت و دقت یا سيالی محاسبه
 • مشکل در دقت و صحت استدلال ریاضی

پیشگیری از ناتوانایی در سطح اولیه:

اگر چه  کودکان خردسال پیش از دبستان که دارای ناتوانایی های یادگیری هستند، هنوز با فعالیت های جدی یادگیری رو برو نشده اند؛ اما اغلب نشانه هایی  از مقدمات شکست تحصیلی را دارند. اگر این کودکان در طول سال های قبل از دبستان تشخیص داده شوند، می‌توانند تحت آموزش لازم قرار گیرند(کمیته مشترک ملی ناتوانی های یادگیری،۲۰۰۵). آشکار است که هر چه سریع تر کودکان خردسال مبتلا به ناتوانی یادگیری را شناسایی کنیم، زودتر می‌توانیم برنامه مداخله ای زود هنگام را برای کمک به آن ها شروع کنیم و مهم‌تر که می‌توانیم از ناتوانایی های آن‌ها پیشگیری کنیم(لرنر،۲۰۰۴).

 • در این میان نقش مربیان بسیار اهمیت دارد. آموزش و آگاهی مربیان از نشانه های اختلال یادگیری و نقش حافظه فعال و ظرفیت حافظه فعال و تمریناتی که باعث رشد حافظه فعال می‌شود و جلوگیری از بیش باری حافظه فعال توسط مربیان بسیار اساسی است.
 • تجهیز کردن معلم ها با آموزش مواد درسی بر اساس کارکردهای اجرایی
 • آموزش معلم ها برای شناسایی و غربالگری اولیه بر اساس نشانه های رفتاری دانش آموزان  دارای ضعف در حافظه فعال)عدم پیروی از دستورات،فراموش کردن تکالف روزانه…..)
 • مناسب سازی محیط کلاس و خصوصا محتوای آموزشی
 • استفاده از تکنیک هایی برای ساختارمند کردن اطلاعات. راهبردهای یادیار، نحوه ترسیم نمودار، تجسم سازی وتقطیع، مفهوم پردازی، رمز گذاری و…

   پیشگیری ثانویه

 • بعد از شناسایی و تشخیص و سنجش حافظه فعال طراحی پروتکل ارتقا حافظه فعال دیداری_فضایی و شنیداری و آموزش به دانش آموز، معلم و والدین
 • ارایه رهنمود به معلمان مربوطه جهت تدریس به این دانش آموزان و مدیریت کلاس با توجه به ویژگی دانش آموزان(تجسم سازی ذهنی،رمز گذاری،سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات و…..)
 • مناسب سازی محتوای آموزشی با توجه به ظرفیت حافظه فعال، زمان و تلاش
 • به ظرفیت و فضای حافظه فعال توجه کنیم.
 • زمان:در افراد دارای حافظه فعال ضعیف میزان سرعت ارائه اطلاعات باید کمتر باشد و دستورات باید مرحله به مرحله انجام شود.
 • تلاش:در اینگونه افراد استفاده از جملات ساده، واژگان کمتر ساختار ساده تر، کلمات ربط کمتر استفاده شود تا فرد دچار بیش باری درحافظه فعال نشود .

در ادامه تعدادی بازی آموزش داده می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان به بهبود اختلال یادگیری خاص کمک کرد.

الف) بازی های مربوط به اختلال یادگیری در ریاضیات

– مفهوم طبقه بندی در کودک باید نهادینه شده باشد و اگر نشده باشد می‌توان دکمه ها را در سطلی ریخت و از کودک خواست تا آن ها را جدا کند.

– مانند شکل زیر مفهوم رنگ و اشکال را به کودک یاد داد.

–  اعداد را روی یک کاغذ نوشته و از او بخواهیم تا با ماشین اسباب بازی اش همانطور که آن‌ها را می‌نویسد از روی آن‌ها حرکت کند.

ب) اختلال یادگیری در مشکل بیان نوشتاری

– کلمات را در کاغذی بنویسیم و از کودک بخواهیم با سیم یا کاموا  روی آن ها را پر کند.

– در سینی که کف آن رنگی است، مقداری برنج  یا آرد ریخته و از کودک بخواهیم تا کلمات را با انگشت در بین برنج یا آرد بنویسد.

– روی زمین با چسب کاغذی یا گچ کلمات را بنویسیم و از او بخواهیم روی آن راه برود . (همان مدلی که نوشته را می‌نویسیم، روی آن راه برود.)

 

ج)اختلال یادگیری در مشکل خواندن

– داستانی را برای کودک تعریف کنیم و در میان داستان مدام از کودک سوال شود .

– حروف را رنگی کنیم و سپس بخواند.

– باید متوجه شد که مشکل کودک چسباندن حروف به یکدیگر است یا خواندن خود حروف. سپس با توجه به نتیجه، باید تمرکز را بر حل آن مسئله معطوف ساخت.

 

منبع: مطالب فوق خلاصه شده ی کارگاه اختلال یادگیری خانم آزیتا محمدپور است.


دانلود + ادامه مطلب

مشاوره‌ی پیش از ازدواج چیست و چرا اهمیت زیادی دارد؟

به طور کلی داشتن خانواده از مهم ترین اهداف زندگی و داشتن ازدواج موفق از بالاترین ارزش ها در زندگی به شمار می‌رود.

مشاوره پیش از ازدواج به افراد کمک می‌کند تا به طور موثری برای ازدواج خود تصمیم گیری نمایند؛ به صورتی که این تصمیم به یک ازدواج موفق بیانجامد.

ازدواجی موفق خواهد بود که رضایت و لذت زن و شوهر تامین شود؛ کمترین میزان دعوا و درگیری و تنش را داشته باشد و هر دو نفر در زندگی به رشد و بالندگی برساند، در حالیکه هر کدام به رشد و بالندگی دیگری نیز کمک خواهد کرد و اسباب آسایش و آرامش یکدیگر را فراهم کنند.

در سال‌های اخیر عواملی مثل پیچیده شدن روابط و مسایل در دنیای امروز، تغییر نقش زنان و مردان در جامعه نسبت به گذشته، بالا رفتن آمار طلاق، خشونت های خانگی، اعتیاد، مشکلات اقتصادی و مسایل اجتماعی و… باعث پررنگ تر شدن اهمیت مشاوره پیش از ازدواج شده است.

اگر چه مراجعین برای مشاوره پیش از ازدواج به چندین  و چند دسته تقسیم می‌شوند، اما رایج ترین مراجعان برای مشاوره پیش از ازدواج شامل دختر و پسر هایی هستند که برای گرفتن تصمیم ازدواج با یکدیگر نیاز به کمک و مداخله ی علمی مشاور دارند.

مشاوره پیش از ازدواج دو هدف اصلی را دنبال می‌کند:

۱.شناسایی عوامل خطرساز و بحران آفرین در زندگی مشترک بین دختر و پسر.

۲.چگونگی کم کردن و یا از بین بردن این عوامل خطر ساز .

در این راه علاوه بر آگاهی دادن به هر دو نفر در رابطه با عوامل خطر سازی که در خودشان یا طرف مقابلشان وجود دارد، تلاش خود را در جهت بهبود یا از بین بردن این عوامل می کند.

چندین محور در مشاوره پیش از ازدواج دارای اهمیت بررسی هستند، برای مثال:

جذابیت فیزیکی و عاطفی:

که از فاکتور های مهم قابل بررسی می‌باشد. به طور کلی ادراک زیبایی به صورت فرد به فرد و زمان به زمان متفاوت است. در این عامل نگاه فرد در شرف ازدواج به زیبایی بررسی خواهد شد. انعطاف پذیری در ادراک زیبایی فرد وقتی بیشتر است که درک زیبایی را به درون خود ارجاع دهد.گاهی حال روحی افراد یا رفتار طرف مقابل هم در درک زیبایی افراد موثر خواهد بود. ارجاع درک زیبایی به طور کلی به بیرون از خود یکی از عوامل خطر ساز خواهد بود. مثل کسی که کشش جنسی خود را تابع ادراک زیبایی خود بداند.

اصولا جذابیت جنسی تا زمانی وجود دارد که سطح هورمون های جنسی در بدن فرد بالاست.

از نظر آبراهام مازلو انسان هایی که پختگی روانی دارند ادراک زیبایی را از کشش جنسی جدا می‌کنند.

تشابهات اجتماعی در دختر و پسر

که مهم ترین آن‌ها شامل:

الف.سن افراد:سن پایین در ازدواج از عوامل خطر ساز خواهد بود. در این موارد به مساله ی شکل گرفتن هویت و دوم به میزان مهم بودن قضاوت مردم در افراد با سن پایین تر توجه می‌شود.

همین طور تفاوت های سنی بین زوجین مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت مشکل ساز بودن زوج ها را از مشکلات آن آگاه می‌سازند.

ب.دین:در این عامل میزان تعصبات دینی هر نفر مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسایلی مثل وجود بحران دینی دارای اهمیت است.

ج.زبان:که در آن تفاوت های زبانی افراد و میزان تاثیر آن در زندگی مشترک آن‌ها بررسی می‌گردد.

د.محل سکونت: نظر هر کدام از طرفین در مورد محل زندگی و تصمیم آن‌ها در مورد محل سکونت در زندگی مشترکشان و همچنین مزایا و معایب آن برایشان شرح داده می‌شود.

اگر خانه ی آن‌ها قرار است کنار یکی از خانواده ها (دختر یا پسر)باشد به طور خاص در مورد آن صحبت خواهد شد تا بتوانند از مزایای زندگی کنار خانواده ی همسر استفاده کنند و از مشکلات ناشی از آن بکاهند.

به طور کلی در جوامع پیش رفته استقرار خانواده ی زن در کنار خانواده ی تازه تشکیل شده بیشتر اتفاق می‌افتد و در جوامع سنتی استقرار خانواده مرد در کنار خانواده ی تازه تشکیل شده بیشتر است.

هم چنین در مورد مزایا و معایب مهاجرت زن یا مرد به شهر محل سکونت همسر بحث می‌شود تا به بهترین شکل از مشکلات ناشی از آن عبور کنند.

ه.تشابه اقتصادی: در این مورد دختر و پسر از نظر هم‌ترازی یا نا هم‌ترازی از لحاظ اقتصادی بررسی می‌شوند که البته نا هم‌تراز بودن حتما نشانه ی خطر نیست و خطر سازی آن به افراد و مسایلی مثل: نگرش افراد به ثروت و ثروتمندان، توانایی تطابق دادن خود با فرهنگ های متفاوت، انگیزه ی فرد از ازدواج با فرد ثروتمند تر و به خصوص ظرفیت فرد در مقابل کمک های مالی که به او می‌شود و… بستگی دارد .

و.تحصیلات

ز.شغل

و…

تشابه نگرش

نگرش بخشی از ساختار شناختی ماست که بر مبنای آن در مورد خوب یا بد بودن و یا مثبت یا منفی بودن اشیا، روابط و رویداد ها قضاوت می‌کنیم و در پی آن اقدام به تشویق یا تنبیه، محاکمه یا پاداش می‌کنیم.

مسلما هر چه انسان‌ها به هم نزدیک تر باشند، سطح قضاوتشان نسبت به هم بیشتر می‌شود و همانطور که می‌دانیم هیچ رابطه ای از رابطه ی زن و شوهری نزدیکتر نیست.

واکنش انسان در مورد قضاوتی که کرده گریز ناپذیر است. هم سویی نگرش ها و پاداش های ناشی از آن باعث می‌شود حس خوشایند و به تبع آن بین زن و مرد محبت و دوستی وعشق ایجاد شود.

پختگی و آمادگی روانی _اجتماعی برای ازدواج

الف.رشد شناختی برای ازدواج که مهم ترین عوامل آن  شامل :

-استقلال فکری: عدم مجوز دادن برای دخالت در زندگی شخصی و توانایی مدیریت زندگی را استقلال فکری می‌گوییم. استقلال فکری بنیاد ازدواج است.

فردی که استقلال فکری دارد می‌داند برای حل مشکلات خودش همه چیز را نمی‌داند و نیاز به مشورت دارد.

این فرد از شکست ها و پیروزی ها درس می‌گیرد و مسولیت آن‌ها را به عهده می‌گیرد. فرد مستقل از لحاظ فکری، توانایی کار تیمی و تصمیم گرفتن به صورت جمعی را دارد. همین‌طور می‌تواند تعارضات بین فردی را به خوبی حل کند.

نظریه ی ذهن

درک این مساله که دیگران (همسر) نیازها و باورها و خواسته های متفاوت با ما دارند. نظریه ی ذهن مربوط به ژان پیاژه در مورد افراد اوتیستیک و اختلالات ذهن می‌باشد که از آن در مشاوره پیش از ازدواج استفاده می‌کنیم.

-توانایی انطباق دادن خود با فرهنگ های متفاوت

-واقعیت سنجی

-حداقل آگاهی از مراسم و آداب و رسوم و قوانین ازدواج و زندگی مشترک

ب.بلوغ عاطفی: نقش آن در ازدواج و همین طور تشخیص آن در مشاوره ی پیش از ازدواج بیش از هر چیزی در زندگی زناشویی اهمیت دارد.

 مهم ترین عامل نشان دهنده‌ی بلوغ عاطفی در افراد است. توانایی ایجاد رابطه توام با اعتماد و توانایی قدردانی کردن از عوامل دیگر وجود بلوغ عاطفی در افراد است.

ج.مدیریت مالی: میزان تلاش و پشتکار زوجین برای به‌دست آوردن روزی حلال مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مورد وجود و میزان  و نحوه ی پس انداز وچگونگی خرج کردن آ‌ن‌ها نیز بحث می‌شود.

د.انحصار جنسی :که در آن تعهد و اعتماد افراد به هم بررسی می‌گردد و همین طور نگرش ها و باورها، تصورات و انتظارهای فرد در مسایل جنسی برای پیشگیری از خیانت و نیز توانمندی های جنسی او در نظر گرفته می‌شود.

سلامت روان

شاخص سلامت روان از شاخص های مهم است که برای تشخیص این عامل از مصاحبه ی تشخیصی از آزمون ها و تست ها  برای تشخیص مشکلات و یا احتمالا بیماری های روان استفاده می‌شود.

به طور کلی مشاوره پیش از ازدواج علاوه بر آگاه کردن افراد از ظرفیت ها و کمبود های خود و فرد مقابلشان می‌کوشد در مدت زمان کوتاه مشاوره آموزش های لازم در مورد مساله ی ازدواج  و زندگی مشترک و مسایل پیش رو که دختر و پسر از آن آگاه نیستند و تجربه ای از آن ندارند را هم در برگیرد و آن‌ها را آگاه کند که برای دوام ازدواجشان نیاز به تغییراتی دارند تا بتوانند کنار هم به خوبی زندگی کنند.

 

منبع: کتاب مقدمه ای بر ازدواج  و خانواده : راهنمای جامع و کاربردی.دیوید نوکس و کارولین اسکاچ.مترجمان کیومرث فرح بخش (و دیگران).نشر آوای نور.


دانلود + ادامه مطلب

اتیسم ؛ بیماری است یا فرصتی استثنائی برای ذهن انسان؟

برای مدت زیادی افراد اتیستیک در موسسات مختلف مشغول به کار بوده اند. اتیسم با وجود این که اخیرا به صورتی گسترده و فراگیر شناخته شده یک مشکل[۱] مدرن نیست. درواقع بسیار مشکل می شود در مورد تاریخچه ی آن بحث کرد بدون این که به تاریخچه ی اتیسم به عنوان یک مفهوم توجه کنیم. مفهومی که طی مدتی صد ساله، مفهوم پردازی شده و در مورد آن تئوری پردازی کرده اند .

روانپزشک سوئیسی، ایگن بلیلر[۲]، اولین بار اصطلاح اتیسم را درسال( ۱۹۱۱ م). معرفی کرد. اتیسم و ریشه ی اتیستیک از لغت یونانی ((آتوس))، به معنی خود است .اصطلاح اتیسم در ابتدا به ناراحتی و آشوب شیزوفرنی اطلاق می شد، به این معنی که: صرفنظر کردن بی نهایت یک شخص از اساس زندگی اجتماعی، ولی نه در شرایط فقدان.

اتیسم یک اختلال عصبی-رشدی[۳] است که در زیر سن دبستان آغاز می شود، رشد را تحت تاثیر قرار می دهد و نواقص رشدی ایجاد می کند.
شدت اختلال نقص حاصله برای این افراد در ارتباط و تعاون اجتماعی و الگوهای رفتاری یا-هر دو محور- است.[۴]

به طور کلی اختلالات رشدی عصبی گروهی از بیماری هایی هستند که در دوره ی رشد بروز پیدا می کنند. این اختلالات عموما در اوایل دوره ی رشد یعنی قبل از سن مدرسه شروع شده و با نقایص رشدی مشخص می­گردند که سبب تخریب کارکرد شخصی، اجتماعی، تحصیلی  یا شغلی وی می شوند.
گستره ی این نقایص رشدی کاملا متفاوت است و از یک محدودیت بسیار اختصاصی یادگیری یا کنترل کارکرد اجرایی شروع و به نقایص کلی مهارت های اجتماعی یا هوشی ختم می شوند.
اختلالات رشدی-عصبی اغلب با همدیگر بروز می کنند. مثلا کودکان اتیستیک اغلب دچار کم توانی­ذهنی(اختلال رشدی هوش) نیز هستند.
تظاهرات بالینی برخی از این اختلالات شامل ترکیبی از علائم افزایش یا کاهش و تاخیر در دستیابی به نقاط عطف مورد انتظار رشدی است. مثلا: اختلال اتیسم فقط وقتی تشخیص داده می شود که نقایص ارتباطات اجتماعی همراه با رفتار های تکراری بیش از حد، علایق محدود و پافشاری بر یکنواختی باشد.

مشخصات طیف اختلالات اتیسم(درخود ماندگی) عبارتند از: نقایص مداوم در ارتباطات اجتماعی و تعاملات اجتماعی در چند زمینه ی مختلف شامل: نقص در تعاملات اجتماعی دو جانبه، رفتار های ارتباطی غیر کلامی که در تعاملات اجتماعی استفاده می شوند، و مهارت های ایجاد، حفظ و فهم ارتباطات.
علاوه بر نقایص ارتباطات اجتماعی،  تشخیص طیف اختلالات در خود ماندگی نیازمند وجود الگوهای محدود و تکراری رفتار ها، علایق و یا فعالیت هاست.
به دلیل این که این علائم با رشد کودک تغییر می کند و ممکن است توسط ساز و کار های جبرانی مخفی بمانند، ملاک های تشخیصی بر اساس اطلاعات تاریخچه ی فرد احراز می شوند. گرچه که تظاهرات فعلی اختلال باید سبب تخریب بارز شده باشند.

وقتی فردی مبتلا به یکی از اختلالات طیف در خودماندگی باشد، مشخصات بالینی فردی وی با استفاده از مشخصه ها تعیین می شود(باوجود یا بدون نقصان هوشی،  (باوجود یا بدون تخریب زبان ساختاری، همراه با یک بیماری اکتسابی شناخته شده ی طبی/ ژنتیکی یا محیطی.)
به علاوه مشخصه های دیگری وجود دارند که علائم طیف در خود مانده را توصیف کنند: سنی که برای بار نخست علائم در آن  مشاهده شده اند، یا بدون از دست دادن مهارت های قبلی کسب شده است.)

این مشخصه ها به روانشناسان بالینی امکان می دهد که تشخیص بیماری را فردی نمایند و در عین حال توصیف بالینی دقیق تری از افراد مبتلا ارائه دهند. برای مثال بسیاری از افرادی که قبلا آسپرگر تشخیص داده شده بودند، در حال حاضر تشخیص اختلال طیف در خود ماندگی بدون نقایص هوشی و زبانی دریافت می کنند.

ملاک‌های تشخیص اتیسم

در بخش ملاک های تشخیصی اتیسم آمده است :
۱. نقصان مداوم ارتباط اجتماعی و تعاملات اجتماعی در موقعیت های مختلف، که به شکل موارد زیر، در حال حاضر یا گذشته، بروز پیدا می کنند:
-تخریب روابط دو جانبه هیجانی-اجتماعی به درجات مختلف مثلا از رویکرد اجتماعی نابهنجار و عدم مکالمه ی عادی دوجانبه تا کاهش سهیم کردن دیگران در علایق، هیجانات یا عواطف خود یا عدم توانایی شروع یا پاسخ به تعاملات اجتماعی.
– نقص در رفتار های غیر کلامی مورد استفاده در تعاملات اجتماعی به درجات مختلف. برای مثال: انسجام ضعیف ارتباط کلامی و غیر کلامی، ناهنجاری های تماس چشمی و زبان بدنی، افت شدید درک و به کار گیری ایما و اشاره، فقدان کامل ابراز هیجانات با کمک چهره و ارتباطات غیر کلامی.
– نقص در ایجاد، حفظ و درک روابط که از یک اشکال در تعدیل رفتار در موقعیت های مختلف اجتماعی تا ناتوانی در دوست یابی و شرکت در بازی های تخیلی مشترک و یا عدم وجود علاقه به همتایان، دیده می شود.

 1. الگوهای علایق، رفتار و فعالیت های تکراری محدود به نحوی که حداقل دو مورد زیر چه در حال و چه در گذشته وجود داشته باشند.
  – رفتار های حرکتی، استفاده از اشیاء و گفتار به صورت قالبی یا تکراری. مانند: حرکات ساده ی قالبی، ردیف کردن اسباب بازی ها، پرتاب اشیاء، پژواک کلام، عبارات ویژه[۵].
  -اصرار به یکنواختی[۶]، پیروی انعطاف ناپذیر از عادات روزمره یا الگو ها یا آداب رفتاری کلامی و غیر کلامی یکسان؛ مانند: ناراحتی شدید هنگام تغییرات جزئی، مشکل با جابه جایی ها، الگوهای تفکر انعطاف ناپذیر، آداب معاشرت خاص(باید هر روز همان مسیر را برود یا هر روز همان غذای همیشگی را بخورد).
  – علایق وی شدیدا محدود و ثابت است و شدت و تمکز نابهنجار دارد. مانند دلبستگی شدید یا مشغولیت با اجسام غیر معمول.علایق شدیدا محدرد یا ثابت.
  – واکنش بیشتر از معمول یا کمتر از حد به محرک های حسی، علاقه ی غیر عادی به جنبه های حسی محیط. مانند: بی تفاوتی آشکار به درد/حرارت، واکنش ناخوشایند به برخی صدا ها یا منسوجات، بو کردن و یا لمس بیش از اندازه ی اشیاء، محو تماشای اشیاء نورانی یا حرکات شدن.
  ۳. علائم فوق باید در اوایل دوران رشد وجود داشته باشند. (گرچه ممکن است تا زمانی که مقتضیات اجتماعی بیش از ظرفیت کودک نشود، آشکار نشوند یا ممکن است در سنین بالاتر با کمک راهکار های آموخته شده مخفی باقی بمانند.
  ۴.علائم فوق باید سبب تخریب بارز کارکرد اجتماعی،شغلی یا سایر جنبه های مهم عملکرد فرد شوند .
  ۵. این اختلال ها توسط کم توانی ذهنی (اختلال رشدی هوشی) یا تاخیر کلی رشدی بهتر توجیه نمی شوند، کم توانی ذهنی و اختلال طیف در خودماندگی(اتیسم) اغلب با یکدیگر بروز می کنند. برای تشخیص گذاری دوگانه، ارتباطات اجتماعی باید کمتر از حد مورد انتظار رشد هوشی بیمار باشد.شیوع: در سالهای اخیر،شیوع گزارش شده ی اختلال طیف اتیسم در آمریکا و سایر کشور ها نزدیک به ۱%جمعیت است و نسبت آن در کودکان و بزرگسالان شبیه به هم است. مشخص نیست آیا افزایش گزارش بیماری به خاطر انعطاف پذیری بیشتر ملاک های تشخیص دی.اس.ام۴ تی.ام و شمول موارد زیر آستانه ای است یا افزایش واقعی شیوع این اختلال مسبب این افزایش هستند.

در اختلال طیف در خود ماندگی باید به سن و الگوی شیوع بیماری نیز توجه نمود. معمولا علائم اختلال در سال دوم عمر مشخص می شوند(۱۲ تا ۲۴ ماهگی). ولی اگر تاخیر رشدی شدید باشد، قبل از ۱۲ ماهگی و برعکس اگر خفیف باشند؛ پس از ۲۴ ماهگی قابل مشاهده است.
توصیف الگوی شروع اختلال باید شامل اطلاعاتی راجع به تاخیر های رشدی اولیه یا از دست دادن هرگونه مهارت زبانی یا اجتماعی باشد. در مواردی که مهارت های کسب شده از دست رفته اند، والدین یا مراقبین کودک معمولا شرح حال دال بر انحطاط تدریجی یا ناگهانی رفتار های اجتماعی یا مهارت های زبانی را ارائه می­ دهند.
به طور معمول این انحطاط بین ۱۲ تا ۲۴ ماهگی  رخ می دهد و قابل افتراق از موارد نادری از پسرفت رشدی است که پس از حداقل دو سال رشد طبیعی بروز می کنند.(قبلا با نام اختلال فروپاشی کودکی شناخته می شد.)

مسائل تشخیصی مرتبط با فرهنگ: تفاوت های فرهنگی در زمینه ی هنجار های اجتماعی، ارتباطات غیر کلامی و روابط وجود دارد، اما افراد دچار اختلالات در طیف در خود ماندگی به نحو چشمگیری نسبت به هنجار های فرهنگی خود دچار نقصان هستند. عوامل فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی ممکن است بر سن تشخیص یا شناسایی تاثیر بگذارند. برای مثال: در آمریکا اختلال در خود ماندگی در کودکان سیاه پوست دیرتر و کمتر از حد واقعی تشخیص داده می شود.

مسائل تشخیصی مرتبط با جنسیت: اختلال طیف در خود ماندگی در پسران چهار برابر بیشتر از دختران تشخیص داده می شود، به نظر می رسد در نمونه های درمانگاهی، کم توانی ذهنی در جنس مونث شایع تر است. این نکته حاکی از آن است که دختران فاقد اختلالات هوشی و تاخیر کلامی احتمالا به دلیل داشتن تظاهرات خفیف مشکلات اجتماعی و ارتباطی تشخیص داده نمی شوند.[۷]

شاید برایتان جالب باشد که بدانید عده ی زیادی از افراد مشهوری که می شناسیم و تاثیرات بسیار زیادی بر کل جامعه ی بشری داشته اند مبتلا به اتیسم (بر اساس معیار هایی که امروز برای یک فرد اتیستیک در نظر می گیریم) بوده اند: برای مثال کسانی چون:تیم برتون[۸]، چارلز داروین[۹]، آلبرت انیشتین[۱۰]، بیل گیتس[۱۱]، تمپل گرندین[۱۲]، توماس جفرسون[۱۳]، استیو جابز[۱۴]، آلفرد کینزی[۱۵]، میکل آنژ[۱۶]، لودویک ویتگنشتاین[۱۷]، تسلا[۱۸]، اندی وارهل[۱۹]، جری ساینفیلد[۲۰][۲۱] و…[۲۲]
بنابراین نپندارید تمام افراد اتیستیک فاقد هر گونه توانایی پردازش اطلاعات و استدلال هستند. چرا که همه ی افراد اتیستیک به یک میزان شدت، اختلال خود را تجربه نمی کنند و در مواردی که اختلال اتیسم در سطح یک باشد، این اختلال حتی در خیلی موارد تشخیص داده نمی شود: ۵۰% اتیستیک ها در جهان در این طیف قرار می گیرند که این سطح در ایران کم تر تشخیص گذاری می شود (فراوانی تشخیص های اتیسم های سطح ۲ و ۳ بیشتر اند) ولی در سطح جهانی، بیشتر تشخیص های اتیسم همین سطح است.
این افراد(اتیستیک های سطح یک) به طور معمول : نیازمند حمایت اند، در رشد کلامی و دامنه ی لغاتشان مشکلی ندارند، در تعاملات اجتماعی و دوست یابی مشکل دارند، به لحاظ کارکردی هوشی دچار مشکل نیستند، علایق خاص خود و رفتار های تکراری دارند ولی می توانند آنها را کنترل یا تعدیل کنند، با برنامه ی مدون و مشخص می توانند افرادی مستقل باشند.[۲۳]

موضوع بعدی در مورد افراد اتسیتیک هوش جزیره ای آنها است: به این معنی که؛ این افراد عموما به یک یا چند موضوع خاص علاقه مندند و استعداد هایی در زمینه های مورد علاقه اشان دارند که از نظر کیفیت فوق العاده است! یعنی آنها به محض این که موضوعی که دوست دارند را پیدا کنند اطلاعاتی در زمینه ی آن موضوع یا فرد خاص پیدا می کنند که باور نکردنی است! نه اقیانوسی به عمق یک متر، که اقیانوسی از اطلاعات در یک زمینه ی خاص، بی ژرفا و عمیق و بی پهنا!
معمولا در همین زمینه های مورد علاقه اشان خلاقیت زیادی دارند و اگر به لحاظ سطح اختلال بتوانند در مدارس عادی درس بخوانند و اختلالشان با حمایت تعدیل شود، شغل آینده شان در زمینه ی همین علاقه ی عمده ی آنها است.
البته بعضی اتیستیک ها بیش از یک زمینه ی علاقه مندی دارند(۱ تا ۴ زمینه) و در تمام این زمینه ها(زمینه های هوشی جزیره ای شان) استعداد و اطلاعاتی فوق العاده و باور نکردنی دارند. [۲۴]

اتیسم را چگونه ببینیم؟

-اتیسم یک تفاوت است (با توجه به شیوع یک شصت و چهارمی اتیسم).
-شاید به زودی یک تیپ شخصیتی در نظر گرفته شود.
– ترکیبی از مشکلات و توانمندی های خاص است و نه صرفا و تنها مجموعه ای از ناتوانی های خاص.
-بارن کوهن، تئوری ذهن[۲۵]: در ۲۰۰ سال آینده جمعیت غالب دنیا اتیسم خواهند داشت. [۲۶]

با کدام مداخله آغاز کنیم؟

-هیچ روشی برای درمان قطعی اتیسم تا کنون وجود ندارد.
-بهترین روش ها: روش های آموزش یادگیری و مداخله ی حسی است.
-گام اول مداخله: آموزش والدین، سپس والدین آنها و خواهر و برادران این افراد است. یعنی کانونی حمایتی متشکل از خانواده ی افراد در وهله ی اول و داشتن کمک افراد متخصص توام با این کانون حمایتی خانوادگی.

بهترین روش های موجود برای درمان اتیسم :
۱. روش تعامل همه جانبه[۲۷]
۲. روش تیچ[۲۸]
۳.روش ای.بی.ای[۲۹] (تحلیل رفتار کاربردی)[۳۰]

 

 

Temple Grandin: (( The world needs all kinds of mind.))[۳۱]

در آخر با نگاهی به سخنان تمپل گرندین به عنوان فردی موفق و تاثیر گذار در عرصه ی جهانی، دیدگاه او را درباره ی اتیسم و ویژگی آن برای او و نظر او که مبین این نکته از دیدگاه اوست که: تمامی انواع تفکر کردن و تمامی انوع ذهنی در افراد مختلف، برای ما لازم و مفید است.
او در ابتدا با بیان ساده ای اتیسم را توضیح می دهد، سپس نمونه هایی از افرادی مشهوری که این اختلال را داشته اند نام می برد، سپس انواع مختلف تفکر کردن را نام می برد و هر کدام را توضیح می دهد. در آخر او تجربه ی زیسته ی خود از تفکر تصویری در طول زندگی اش را بازگو می کند و از این عامل به عنوان توانایی منحصر به فرد و متمایز کننده ی خود که باعث اختراعات علمی اش در زمینه ی کار با حیوانات شد نام می برد و در نهایت نتیجه می گیرد که ما در زمینه های مختلف به تفکراتی به شیوه های مختلف نیاز داریم. و در نتیجه ما به تمامی انواع ذهنی نیازمندیم.[۳۲]

در آخر فیلم تمپل گرندین که در مورد زندگی اوست و به خوبی زندگی روزانه ی یک فرد اتیستیک را به نمایش می گذارد، و سیر تحول گرندین را نشان می دهد، را به علاقه مندان معرفی میکنم و دیدن این فیلم را برای شناخت بهتر و عملی تر اتیسم پیشنهاد می کنم که مشخصات آن در پی نوشت این نوشتار موجود است[۳۳].

پی‌نوشت:

[۱] problem

[۲] Eugen Bleuler

[۳] Neuro-developmental disorder

[۴] منبع: یادداشت های نویسنده از کارگاه مربی گری اتیسم مقدماتی و پیشرفته، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مهارت افزایی. مدرس: دکتر ماه منیر عزیزی

[۵] idiosyncratic

[۶] sameness

[۷] راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی،ویرایش پنجم،ترجمه: دکتر فرزین رضاعی،دکتر علی فخرایی،دکتر آتوسا فرمند،علی نیلوفری،دکتر ژانت هاشمی آذر، دکتر فرهاد شاملو، نشر ارجمند، چاپ چهارم فروردین ۱۳۹۶

 • [۸] Tim Burton – Movie Director

 

 • [۹] Charles Darwin – Naturalist, Geologist, and Biologist

 

 • [۱۰] Albert Einstein – Scientist & Mathematician

 

 • [۱۱] Bill Gates – Co-founder of the Microsoft Corporation

 

 • [۱۲] Temple Grandin – Animal Scientist

 

 • [۱۳] Thomas Jefferson – Early American Politician

 

 • [۱۴] Steve Jobs – Former CEO of Apple

 

 • [۱۵] Alfred Kinsey – Sexologist & Biologist

 

 • [۱۶] Michelangelo – Sculptor, Painter, Architect, Poet

 

 • [۱۷] Ludwig Wittgenstein – Philosopher

 

 • [۱۸] Nikola Tesla – Inventor

 

 

 • [۲۰] Jerry Seinfeld – Comedian

 

[۲۱] https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/historys-30-most-inspiring-people-on-the-autism-spectrum/

[۲۲] نویسنده

[۲۳] منبع: یادداشت های نویسنده از کارگاه مربی گری اتیسم مقدماتی و پیشرفته، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مهارت افزایی. مدرس: دکتر ماه منیر عزیزی

 

[۲۴] نویسنده

[۲۵] Theory of Mind

[۲۶] منبع: یادداشت های نویسنده از کارگاه مربی گری اتیسم مقدماتی و پیشرفته، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مهارت افزایی. مدرس: دکتر ماه منیر عزیزی

[۲۷] Intensive Interaction

[۲۸] TEACCH: Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicap Children

[۲۹] ABA: Applied Behavioral Analysis

[۳۰] منبع: یادداشت های نویسنده از کارگاه مربی گری اتیسم مقدماتی و پیشرفته، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مهارت افزایی. مدرس: دکتر ماه منیر عزیزی

[۳۱] https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds

[۳۲] گزارش نویسنده.

 • [۳۳] Temple Grandin ,a film by: Scott Ferguson,Emily Gerson Saines. HBO Films

 نویسنده: آلاء اکبریان تفاقی 

 

تلگرام آدامس جگواریک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام ravanhami@ با ما همراه باشید.

 


دانلود + ادامه مطلب

هویت در اختلال شخصیت مرزی چگونه سنجش می‌شود؟

شکل دادن هویت امن، یکی از مهم ترین وظایف “روانشناسی دوران نوجوانی ” است. در طی سال های پر تلاطم نوجوانی، نوجوان در تکاپوی هویت ناشناخته خود در جدال با خویشتنش به دنبال من واقعی خود می گردد. در این بحران، که بودن وچه بودن، هویت واقعیش را می جوید.  او همواره از خود سوال خواهد کرد که کیست؟؛ برنامه اش برای آینده چیست؟ ودرتلاشی بی وقفه برای آینده، و شغل ایده آل­ش برنامه ریزی­ها دارد.

اریک اریکسون ۱روانکاو ، به” بحران کسب هویت “در برابر “سردرگمی هویت ” به عنوان یکی از مراحل اولیه روانشناسی دوران نوجوانی آن اشاره می کند. نوجوان در این دوره ، برای دستیابی هویت خود تمام چاره ها را جستجو میکند، تا در نهایت خود راسخی را بیابد . تلاش های اریکسون ،یکی از کلیدی ترین نظریه های مربوط به نوجوانان را تشکیل میدهد. محققان زیادی ،صحت ایده های  اریکسون را از طریق آزمایش های تجربی آزموده اند.

به همان اندازه که کار اریکسون برای محققانی که مسیرهای به اصطلاح “عادی” پیشرفت نوجوانان را بررسی کرده اند مهم است ؛ برای درک هویت آشفته ای که اختلال شخصیت مرزی (BPD) را توصیف می کند، نیز حائز اهمیت است. به نظر میرسد که این تئوری، از قدرت فوق العاده ای در فهمیدن مسائلی که این افراد (افراد دارای اختلال) دچارش میشوند برخوردار است. هنگامی که تلاش می کنند تا به شناخت خود برسند و مشکلات روزمره را یکی پس از دیگری حل کنند.Annabel Bogaerts  و همکارانش  در دانشگاه Leuven در سال ۲۰۱۸ مطرح کردند که چهارچوب نظریه اریکسون در درک  بحران هویت  در BPDتاثیرگزار است. تحقیقات آنها نشان میدهد که  چگونه

، “Dutch Self-concept and Identity Measure (SCIM)” یا “خود پنداره افراد مقیم هلند و سنجش هویت ” ، در مقابله با مشکلاتی که یک فرد با اختلال شخصیت  مرزی ( Border Line) با شخصیت جدیدش دارد، تاثیر گذار است.

 

برای فهم ابعاد هویت افراد مبتلا به اختلال شخصیت  مرزی، محققان هلندی  به صورت دقیق به بررسی “ابعاد هویتی” که آنها از برای خود یاد می کنند ،پرداختند. با این حال ،اریکسون معتقد است که  تنها راه شناخت دقیق هویت خویش ،ارزیابی دوباره و دوباره خویش است و در مقابل، محققان به این نتیجه رسیده اند که بدون بررسی عوامل گوناگون میتوان به شناخت واضح نسبت به هویت خویش دست یافت.

اگر شما دیدگاه های والدینتان یا شخصیت های مهم در زندگی خودرا با باورها و نظرات پیشنهادیشان  مد نظر قرار دهید،درظاهر ازیک هویت ساختگی برخوردار خواهید شد.با این وجود آن شخصیت بکری که صرفا مد نظر شماست نخواهد شد. در مقابل میتوانید در یک مبارزه مداوم برای رسیدن به اهدافتان گرفتار شوید و خودتان، در تشکیل هویتتان تاثیر گذار باشید. هیچ کدام از این امکانات در نظریه اریکسون امکان پذیر نیست.

“Dimensions of Identity Development Scale (DIDS)” یا “ابعاد مقیاس توسعه هویت” شامل مقیاس های اندازه گیری است از قبیل  ” اکتشاف عرضی” (هنگامی که خیلی پویا به مسیر هایی که میخواهم در زندگی ام انتخاب کنم، فکر میکنم) ،”اکتشاف عمقی” ( هنگامی که در مورد برنامه های اینده ام با دیگران صحبت میکنم) و “شناسایی متعهدانه”(برنامه های من برای آینده که ارزش ها و منافع من را در بر میگیرد).

Bogaerts ،برای سنجش SCIM  ازسه نمونه از جوانان حدود ۲۵ ساله استفاده کرد. دو  گروه  از این سه گروه ،

“convenience sample”  ، که هر کدام  حدود  ۴۰۰ نفر بودند. گروه سوم به صورت خاص و شامل افرادی که از لحاظ سن و جنسیت و سطح تحصیلات با جامعه برابری بیشتری میکرد وتوسط دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انتخاب شد. این دسته به احتمال زیاد دارای اختلال مرزی بودند. از هر سه گروه تست افسردگی و اضطراب گرفته شد و از گروه سوم تست اختلال شخصیت مرزی نیز گرفته شد.

نتایج حاصل ازپاسخ ۲۵ سوال SCIM  موجب شد به سه گروه  تقسیم شوند.با نمره دادن به موارد زیر از ۱(کاملاموافقم) تا ۷(کاملا مخالفم) و حتی نمیدانم میتوانید خودتان را بیازمایید.

۱- من میدانم به چه چیز هایی معتقدم و برایم چه چیز هایی ارزشمند است.

۲- وقتی کسی مرا توصیف میکند؛ میدانم که حرف هایش تا چه حد صحت دارند.

۳- وقتی به عکس های دوران کودکی ام نگاه می کنم ،حس می کنم مساله ای وجود دارد که گذشته مرا به اکنونم وصل می کند.

۴- بعضی اوقات فردی را انتخاب میکنم و تلاش میکنم شبیه او باشم ؛ درحالیکه وقتی تنها هستم،هویت واقعی ام را میدانم.

۵- من میدانم چه کسی هستم و هویت واقعی ام کیست.

۶- من با توجه به موقعیت هایم در طول زندگی بسیار تغییر می کنم.

۷- من واقعا نمیدانم به چه چیز هایی معتقد هستم و چه چیز هایی برایم ارزشمند هستند.

۸- من شبیه به یک پازل هستم که قطعاتش در هم درست چفت نمی شوند.

۹- من خوب هستم!

۱۰- من به جای اینکه خودم باشم؛ از بقیه تقلید می کنم.

۱۱- من آنقدر با بقیه افراد متفاوت هستم که نمی فهمم “من واقعی” کیست.

۱۲- من از لحاظ روحی شکسته و نابود هستم.

۱۳- من وقتی دوران کودکی ام را به یاد می آورم ارتباطاتی با دوران جوانی ام پیدا می کنم.

۱۴- من وقتی به این فکر می کنم که حقیقتا چه کسی هستم دچار سرگشتگی میشوم.

۱۵- من همیشه حس خوبی نسبت به مسایلی که برایم مهم هستند،دارم.

۱۶- من آنقدر شباهت زیادی با برخی افراد دارم که حس می کنم ما یک نفر هستیم.

۱۷- من اساسا همان فردی هستم که بوده ام.

۱۸- من شبیه فردی که روح ندارد، حس تهی بودن دارم.

۱۹- نظر من به راحتی عوض میشود.

۲۰- من دیگر نمیدانم چه کسی هستم.(شخصیت خودم را نمیدانم!)

۲۱- من وقتی در تعامل با بقیه هستم،توانمند تر از حالت تنهاییم هستم.

۲۲- هیچ کس شخصیت واقعی مرا نمی شناسد.

۲۳- من تلاش می کنم شبیه افرادی عمل و زندگی کنم که با آنها روز هایم را میگذرانم.

۲۴- من فقط وقتی در تعامل با بقیه هستم انسان کاملی هستم.

۲۵- مسائلی که برایم مهم هستند،خیلی زود به زود عوض میشوند.

این ۲۵ سوال برای تقسیم بندی افراد به سه دسته زیر طراحی شده اند:

هویت ثابت : ۱-۲-۳ -۵- ۹-۱۴-۱۵-۱۷

هویت آشفته: ۴-۶-۷-۱۰-۱۲-۱۶-۱۹-۲۱-۲۳-۲۴-۲۵

عدم هویت: ۸-۱۳-۱۵-۱۸-۲۰-۲۲

پژوهشگران یک  عدد را به عنوان میانگین ثابت  برای قرار گرفتن در هر یک از دسته بندی ها مشخص نکرده اند؛ بلکه اعداد بالا شماره سوال­هایی است که هر کدام از این سوال ها بیانگر هویت مربوط به آن است . مثلا در پاسخ به سوال یک ، هرچه جواب به عدد ۷ نزدیک تر باشد یعنی فرد احتمالا هویت ثابت دارد…. به طور خلاصه نشان میدهد افرادBPD  در دسته عدم هویت یا هویت آشفته قرار میگیرند.

علاوه بر این در بین این سه نمونه ، به نظر میرسد که افرادی که در دسته هویت آشفته قرار میگیرند ، نشخوار ذهنی فراوانی دارند و بر آنها یک نوع حس ناسازگاری مداومی وجود دارد. به نظر میرسد دسته سوم دلواپسی بیشتری دارند ؛ از آنجا که  هویت وفقی کمتر، نشخوار ذهنی ونشانگان دلواپسی و افسردگی  بیشتری دارد.

با نگاه کردن به BPD در شرایط هویت آشفته ، مطالعات این گروه بلژیکی کمک میکند تا تصمیمات بهتری گرفته شود .

علاوه بر این ،با کمک کردن به افراد با شرط تمرکزبربروی بیماری های هویتی و با تاکید بر یافته های این تحقیق، میتوان از مشکلات فرد درآینده تا حدی جلوگیری کرد. درنهایت ،دانستن اینکه تو چه کسی هستی، یک مولفه اصلی برای اجرای این دستاورد است.

 

منابع:

۱- Erik Erikson

-https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201802/identity-in-borderline-personality-disorder-new-approach

– Bogaerts, A., Claes, L., Verschueren, M., Bastiaens, T., Kaufman, E. A., Smits, D., & Luyckx, K. (2018). The Dutch Self-Concept and Identity Measure (SCIM): Factor structure and associations with identity dimensions and psychopathology. Personality and Individual Differences, 12356-64. doi:10.1016/j.paid.2017.11.007

نویسنده: ریحانه رعنایی فر

یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام ravanhami@ با ما همراه باشید.


دانلود + ادامه مطلب

PTSD یا اختلال اضطراب پس از سانحه‌‌ای چیست؟

هر ساله کشور ما در معرض بلایای طبیعی از انواع گوناگون قرار می گیرد و هرازگاهی شاهد خبرهای ناگواری در زمینه وقوع یکی از آنها در یکی از نقاط کشور هستیم. آیا تا به حال به بازماندگان این فجایع و مسائل ثانویه ای که با آن روبه رو می شوند فکر کرده اید؟ یکی از شایع ترین آسیب ها بعد از رویدادهای بزرگ اضطراب پس اسیب یا PTSD است.

اضطراب پس از سانحه چیست؟ 

برخلاف تجارب استرس زاي معمول، حوادث آسیب زاي شدید مانند سوءاستفاده جنسی ، تصادف، جنگ، اعتیاد، بیماری، بلایای طبیعی، دزدیده شدن وهمانند اینها سبب می شوند که افراد، واقعه آسیب زا را در افکار روزانه خود مجددا تجربه کنند وازهرچیزی که آن وقایع را برایشان تداعی کند، دوری می کنند و دچار کرختی پاسخ دهی، همراه با حالت برانگیختگی دستگاه عصبی و افسردگی، کم خوابی ، کابوس ومشکلات شناختی نظیر کاهش تمرکز خواهند شد.

این اختلال درDSM-5 اضطراب پس از سانحه یاPTSD(Post Traumatic Stress Disorder)  نام دارد. مطالعات نشان میدهند که تقریبا ۶-۵ درصد مردان و ۱۲-۱۰ درصد زنان در طول زندگی شان یکبار اختلال استرس پس از سانحه را تجربه می کنند. نکته مهم پیرامون این اختلال آن است که عدم توجه دقیق به علائم روانشناختی فرد سانحه دیده وارزیابی اختلالات همزمان روانشناختی همچون افسردگی  میتواند با تغییر در رفتارهای مرتبط با سلامت نظیر سیگار کشیدن، سوءمصرف مواد، سوء مصرف الکل، اقدام به رفتار های پر خطر جنسی و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی همراه شود و با سایر اختلالات اضطرابی،افسردگی و سوء مصرف مواد و با افزایش تمایل به خشونت و خودکشی بروز پیدا می کنند.

سندرم PTSDدر طول سال های متمادی از شروع جنگ در میان افراد بشر اسامی مختلفی چون سندرم ناشی از اسیران،سندرم قلب سرباز و موج انفجار یا شوک گلوله باران به خود گرفته است.سربازان آمریکایی بازگشته از جنگ ویتنام در سال۱۹۷۵،از ترس،اضطراب و کابوس های شبانه اعتراض داشتند و بعد از جنگ ویتنام واژه PTSD در سال ۱۹۸۰ در عالم روانپزشکی وارد شد.

 

تشخیص افتراقی

براي اينکه بتوان تشخيص اين اختلال را مطرح کرد، علائم  این اختلال بايد حداقل يک ماه ادامه داشته باشد و بر حوزه‏ هاي مهمي از زندگي بيمار نظير حوزه‏ هاي خانوادگي و شغلي او تأثير چشمگيري نهاده باشد. اختلال استرس حاد(ASD) نيز به تعريف DSM-IV-TR به مقدار زيادي شبيه PTSD است، جز اينکه علائم آن زودتر از علايم PTSD (در ظرف چهار هفته پس از واقعه) ظاهر میگردد و به مدت دو روز تا چهار هفته نيز ادامه خواهد داشت. اگر اين علايم پس از ۴ هفته نيز باقي بمانند تشخيص PTSD مطرح خواهد شد.

علایم اختلال

 • رویاهای مکرر ناراحت کننده که محتواویا عواطف آن ها در رابطه با رویدادهای آسیب زا هستند.(در کودکان ممکن است رویای ترسناک بدون محتوای قابل شناسایی باشد)
 • واکنش های فیزیولوژیک چشمگیر به نشانه های درونی یا بیرونی ای که نماد یا شبه جنبه ای از رویدادهای آسیب زا هستند
 • حالت هیجانی پایدار(برای مثال ترس، وحشت، شرم، گناه)
 • کاهش چشمگیر علاقه یا مشارکت در فعالیت های مهم.
 • باور ها یا انتظارات منفی پایدار و افراطی درباره خود و دیگران یا دنیا(برای مثال«آدم بدی هستم»«دنیا جای خطرناکی است»«به هیچ کس نمیشود اعتماد کرد.»)
 • ناتوانی پایدار در تجربه کردن هیجان های مثبت
 • گوش به زنگ بودن افراطی
 • اشکال در تمرکز فکر

باید توجه داشت که ملاک ها در کودکان زیر شش سال و کوچکتر متفاوتند. وجود این علایم باید بیش از یک ماه باشد و اختلال ، ناشی از اثرات فیزیولوژیک یک ماده (الکل یا دارو) یا عارضه جسمانی دیگر نباشد. این اختلال به ناراحتی یا نقص بالینی قابل ملاحظه ای درکارکرد اجتماعی،شغلی یا زمینه های مهم دیگر منجر می شود.

PTSD  و  اختلالات همراه آن

شایع ترین اختلالات همراه با PTSD  شامل افسردگی، سوءمصرف مواد و الکل، اختلالات اضطرابی به خصوص حملات وحشت زدگی، افکار پارانوئید، اختلال شدید در عملکرد روزانه، مشکلات خانوادگی، شغلی و اجتماعی هستند.نکته مهم پیرامون این اختلال آن است که عدم توجه دقیق به علائم روانشناختی فرد سانحه دیده و ارزیابی اختلالات همزمان روانشناختی مانند افسردگی ، میتواند با تغییر در رفتارهای مرتبط با سلامت نظیر اقدام به رفتارهای پر خطر جنسی و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی همراه شود و با سایر اختلالات اضطرابی، افسردگی و سوء مصرف مواد و با افزایش تمایل به خشونت و پرخاشگری و خودکشی بروز می کند.

عوامل موثر در ابتلا به PTSD

از دیدگاه های مختلف عوامل پیش بینی کننده ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه متفاوت هستند. برای نمونه در مطالعات بانتینگ(Bunting) زنان تقریبا دو برابر بیشتر علائم این اختلال را نشان داده اند، اما بلانشارد(Blanchard) و همکارانش زن بودن را عامل خطرزایی برای این اختلال نمی دانند. در مطالعه بانتینگ شرکت کنندگان مسن تر(بیش از ۷۵سال)کمتر نشانه های اختلال را داشتند و شرکت کنندگانی که از نظر وضعیت شغلی بازنشسته یا شغلی نداشتند بیشتر علائم این اختلال را نشان دادند. اما در مطالعه تریکی(Trickey) عوامل خطر متفاوت و شامل،تجربه PTSD برای اولین بار، شروع زودرس علائم، احساس گناه در قبال دیگران، از هم گسیختگی و سرکوب افکار و ابتلا به اختلالات روانشناختی همزمان نظیر اضطراب و افسردگی بود. افسردگی به عنوان مهمترین عامل خطر و یک عامل پیش بینی کننده مطرح گردیده است.

روش های درمان PTSD

-درمان های رفتاری _ شناختی : شامل شناخت درمانی، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس(SIT) حساسیت زدایی با استفاده از حرکات چشم(EMDR) مواجه درمانی(ET)و مواجه درمانی طولانی مدت یا ممتد(PE)می باشند که برخی اوقات به صورت جداگانه و در زمان های دیگر به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند. اگرچه این درمان ها دارای پشتوانه تجربی قوی برای درمان PTSDهستند، اما هنوز تعداد زیادی از بیماران ، به علائم  PTSD  پس از درمان باز می گردند. به همین دلیل باید رویکردهای درمانی گسترده تر شوند تا قادر به حذف کامل نشانه ها گردند.

– روان درمانی: شامل آموزش مدیریت اضطراب از طریق تکنیک های بازخورد زیستی، حساسیت زدایی تدریجی، آرامش آموزی، بازسازی شناختی و آموزش مصون سازی (احساس تسلط بر ترس که شامل سه مرحله آموزش، ساخت و کاربردی میشود) در مقابل استرس هستند.

-گروه درمانی: گروه، مکان مناسبی برای خود افشایی از طریق الگوگیری است و حمایت اجتماعی در گروه انجام می گیرد. همچنین گروه به بیمار کمک می کند تا از انزوا بیرون آمده و تجربیات منحصر به فرد خود را در اختیار دیگر اعضای گروه قرار دهد.

-دارو درمانی: دارو درمانی به تنهایی موثر نمی باشد. دارو کمک می کند به جای مقابله با خاطرات از آنها دوری شود و در بلند مدت اثرات منفی از خود به جای میگذارد و شخص بیمار برای تسکین و آرامش به دارو درمانی خود باید سالیان متمادی ادامه دهد. به همین دلیل هیچگاه دارو درمانی به تنهایی پیشنهاد نمی­شود. داروهای توصیه شده نیز بسته به علائم بیمار است.

باورهای مذهبی، طرز تلقی از مرگ و باور به جاودانگی باعث بروز تفاوت هایی در واکنش های افراد نسبت به حوادث آسیب زا و خطرات آسیب زا شده است. لذا در درمان PTSD باید به بنیادها و باورهای مذهبی افراد توجه ویژه ای مبذول شود.

طول درمان: بسته به نوع آسیب، میزان وخامت حال بیمار و میزان حمایت های اجتماعی ۱۲ تا ۲۰ جلسه که هر جلسه ۴۵ تا ۵۰ دقیقه طول میکشد.

توصیه هایی در هنگام مواجه با فرد مبتلا به اختلال PTSD

 • توجه داشته باشید که اختلال استرس پس از سانحه یک بیماری پزشکی است و فرد مبتلا به آن گناهی ندارد که چنین احساساتی دارد.این بیماری قابل درمان است ولی بیمار شخصا قادر به درمان آن نیست.
 • اجازه صحبت کردن در مورد حادثه را به این بیماران بدهید. جریان صحبت بیماررا قطع نکنید و به تجربیات خودتان رجوع نکنید.
 • احساس بیمار را جویا نشوید و به آنها پیشنهاد نکنید که احساساتشان را کنترل کنند.
 • سعی در کوچک جلوه دادن تجربیات تلخشان را نداشته باشید.
 • از آنها دوری نکنید،آنها را سرزنش نکنید و از دست آنها عصبانی نشوید.
 • فراهم نمودن شرایط جهت تمرینات آرامبخش، ورزش، فعالیت و داشتن اوقات فراغت با دوستان و خانواده.
 • مراقب عصبانیت، تحریک پذیری، افسردگی، عدم علاقه و عدم تمرکز آنها باشید.

دکتر فرانکل، عصب شناس معروف اتریشی و بنیانگذار روش«لوگوتراپی» که خودش تجربه دهشتناک اردوگاه های آلمان نازی را در کارنامه دارد، بر این عقیده است که حتی در تاریک ترین لحظه های زندگی هم انسان میتواند در انتخاب نوع واکنشش به سرنوشت آزادی داشته باشد.

او خود می گوید: ((پاسخ مثبت به زندگی، با وجود هر اتفاقی که با آن روبه رو شویم، یک فرمان است.)) شاید این توصیه زیبای دکتر فرانکل همان چیزی است که بیماران  PTSD باید باورش کنند و در راه رسیدن به آن گام بردارند.

منابع:

– مجله پزشکی ارومیه،دوره بیست و هفتم،شماره سوم،ص۲۳۰-۲۲۲،خرداد۱۳۹۵

– مجله پرستاری و مامایی جامع نگر،سال ۲۴،شماره ۷۲،ص۱۷-۹،تابستان ۱۳۹۳

– مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران،سال دوازدهم،شماره دوم،ص۷۷-۶۸،زمستان ۱۳۹۱

– چکیده DSM-5،انتشارات رشد

نویسنده: کیمیا جلیل‌وند

یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام ravanhami@ با ما همراه باشید.


دانلود + ادامه مطلب

آگاهی به چه معناست؟ جایگاهش در کدام قسمت مغز است؟

تا به حال فکر کرده اید که آگاهی یعنی چی ؟ از کجا می آید؟ چه طور ما به یک مسئله آگاه می شویم ؟

برای آگاهی معادل های مختلفی وجود دارد . مثلا awareness  یا consciousness یا حتی knowledge !

از آگاهی یک مفهوم واحد و تعریف مشخص وجود ندارد . ولی بیشتر آن را “کیفیت ذهنی تجربه” در نظر می گیرند . حالا کیفیت ذهنی تجربه یعنی چی ؟

قبل از اینکه به جواب این سوال برسیم اجازه دهید بیشتر در مورد آ‌گاهی صحبت کنیم . به طور کلی به نظر می رسد که آگاهی به صورت یک پارچه و واحد عمل می کند . یعنی آنکه انسان خودش متوجه می شود که در حال تجربه کردن امری است و نبست به آن آگاهی دارد . اگر هنگام آ‌گاهی مغز انسان را مورد مطالعه قرار دهیم ، مشخص می شود که هیچ مکان یا حتی زمان واحدی نیست که اگاهی در آن روی دهد . حتی از این هم پیچیده تر آنکه مغز ممکن است جنبه های مختلف یک تجربه ی واحد را در زمان های متفاوتی تجربه کند اما همه ی آن ها را در یک زمان ادراک می کند . مثلا یک جسمی که همزمان هم نور تولید می کند و هم صوت را در نظر بگیرید . سرعت نور با صوت برابر نیست ، یعنی نور سریع تر از صوت به ما می رسد . ولی ما هردو را در یک زمان ادراک می کنیم و این توانایی مغز ما در ادراک همزمان آنهاست .

در نتیجه حالات هشیاری و آگاهی را می توان حالاتی غیر عینی به حساب آورد که علم تجربیِ عینی توان دسترسی به آن ها را ندارد . البته بشر تا جایی که بتواند و ممکن باشد در پی پیگیری و توضیح  این اتفاقات در عینیت و تجربه است .

خب حالا که اندکی با پیچیدگی های مغز و ذهن آشنا شدیم به بررسی یک نظریه در همین حوزه می پردازیم .

جان سرل (۱۹۹۲) در کتاب کشف دوباره ذهن تعبیری نوین از آ‌گاهی دارد . او آگاهی را یک ویژگی برخاسته از مغز (ویژگی  نوظهور) عنوان می کند . از نظر او این ویژگی برخاسته از تعامل ساختارها و اجزای مغزی است . اما به این معنا نیست که بتوانیم مکان مشخصی برای آگاهی بیابیم . بلکه آگاهی نتیجه ی مجموعه کارکرد های ساختارهای مغزی است . یا به بیانی دیگر “آگاهی ویژگی مغزی است نه ویژگی اجزای آن.”

اگر بخواهیم عینی تر بگوییم در واقعیت نورون های مغزی هر کدام با یکدیگر در تعامل هستند و هریک نیز خواص و ویژگی های خاص خودشان را دارا هستند . این خواص به روشی که نورون ها با یکدیگر تعامل می کنند ثابت هستند و باعث به وجود آمدن آگاهی می شوند ، اما لزومی ندارد که خواص تک تک نورون ها همان خواص یک ذهن آگاه باشد !

برای ساده تر شدن مسئله اجازه دهید مثالی بزنیم : مثلا فرض کنید شئی داریم به نام D که از اجزای A ، B و C تشکیل شده باشد . آنگاه خصوصیات D نمی تواند با خصوصیات A ، B و C یکی باشد . این امر به دلیل آنست که خصوصیات D از تعاملات علت و معلولی  و تاثیر و تاثرات آن اجزا نیز ناشی می شود و در واقع ویژگی های D چیزی بیش از صرفا انباشت ویژگی های A ، B و C است . به بیانی دیگر آب را در نظر بگیرید . آب دارای ویژگی های میعان و شفافیت است . مولکول های H و O که آب را تشکیل می دهند از این خواص بهره ای ندارند . اما تعاملات علی این مولکول ها که به صورت برخورد تصادفی با یکدیگر است باعث به وجود آمدن این خواص می شوند . در نتیجه شفافیت ویژگی آب است و نه اجزای آن و آگاهی ویژگی مغز است و نه ویژگی نورون های آن .

جان سرل آگاهی را یک ویژگی و نه یک ماده در نظر می گیرد. او آگاهی را به یک مشخصه ی نوظهور از آنچه که مغز انجام می دهد تشبیه می کند ؛ مانند اینکه عمل گوارش کاری است که معده انجام می دهد یا عمل فتوسنتز کاری است که گیاه می کند . آگاهی نیز یک فرایند طبیعی و یک محصول فرعی طبیعت مغز است . همانطور که تا زنده ایم معده ی ما گوارش را انجام می دهد مغز ما نیز همواره ویژگی آگاهی را داراست و همیشه به دنبال آنست تا به مسئله ای آگاه شود .

آگاهی و علوم اعصاب

به نظر می رسد نظر غالب در علوم اعصاب همان چیزی است که تا الان آن را شرح دادیم . آگاهی کارکرد و فعالیت های گروهی مجموعه ای از نورون های مغزی است . یا به بیانی درست تر آگاهی از نورون های مغزی ناشی می شود .

اما اگر نورون های مخصوصی برای آگاهی وجود داشتند ، امکان داشت آن ها در کدام قسمت قرار گرفته باشند ؟!

احتمالا ناحیه ی هسته های میان لایه ای تالاموس پیشنهاد می شوند .

چرا تالاموس ؟

همانطور که می دانید ، تالاموس محل دریافت تمامی اطلاعات حاصل از حواس پنجگانه (البته به جز بویایی) است . تالاموس اطلاعات را دریافت می کند و برای پردازش اختصاصی تر به نواحی قشر مخ ارسال می کند . چناچه می دانیم جراحات وارد شده به تالاموس منجر به اغما و از دست دادن آگاهی می شود .

نظریه ی چرچلند دقیقا در همین جاست ! نظریه ای محاسباتی عصبی درباره ی اگاهی که روی روابط بین هسته های میان لایه ای تالاموس و نواحی  قشری مجزا متمرکز می شود . این مدار هم مسیر های صعودی دارد یعنی از تالاموس به قشر مخ و هم مسیر های نزولی از قشر مخ به تالاموس . چرچلند بیان می کند که این خاصیت شبکه ای مهم است چرا که زمینه ی بازخورد آگاهی و یادگیری را فراهم می کند . فعالیت بازگشتی در یک شبکه می تواند در طول زمان اطلاعات را نگه دارد و پایه و اساس آگاهی ذهنی باشد .

در نظر چرچلند ویژگی های این شبکه می تواند تعدادی از خصوصیات آ‌گاهی را توجیه کند . یکی آنکه توانایی آ‌گاهی در نگه داشتن اطلاعات در طول زمان است . معادل با حافظه ی کوتاه مدت . هم چنین چرچلند نشان می دهد این شبکه می تواند در غیاب ورودی های حسی به تالاموس به فعالیت خود ادامه دهد ؛ مثلا زمانی که در حال خیالبافی هستیم .

اما نکته ی مهم آنست که چرچلند تصدیق می کند که ویژگی پویایی این شبکه ی بازگشت کننده باعث امکان پذیر شدن آ‌گاهی می گردد و نه مکان هندسی عصبی منحصر به فرد آن . بنابراین آن چیزی که روشن است آنست که دقیقا و مشخصا نمی توان برای آگاهی مکان هندسی معینی را مشخص ساخت اما آنچه که مورد پذیرش است آنست که آ‌گاهی کارکرد نورون های مغزی و ساختاری قشری و زیر قشری تعریف می شود .


دانلود + ادامه مطلب

در حیطه ی روانشناسی چه کسانی به درمان نیاز دارند؟

اولین مسئله ای که در روانشناسی توجه افراد را جلب می‌کند این است که روانشناسان پزشکان روان افراد هستند و کارشان درمان است،  منتها شباهتی با پزشکان دارند و آن این است که حیطه ی فعالیتشان نه جسم افراد  که درمان روان فردی است که به دلایلی رنجوری را تجربه می‌کند یا دچار مشکلی شده است.

و این امر به خودی خود، دامنه ی مخاطبان روانشناسان را مشخص می‌کند. افراد بیمار،  برخی حتی با تجربه کردن عنوان بیمار روانی، به کلی از دایره ی مخاطبین حذف می‌شوند و هرگز گذارشان به یک جلسه ی روان درمانی فردی یا گروهی نمی‌افتد.

اما به راستی و از منظر علم روانشناسی، اساسا کارکرد روان‌درمانگر ها برای افراد چیست؟ و آن‌ها برای چه مسائلی آموزش می بینند و قادر به انجام چه کار هایی در سطح جامعه هستند؟

پیشینه ی روانشناسی و کاربرد آن در جوامع:

در ارائه ی تعریفی از روانشناسی می‌توانیم بگوییم: روانشناسی علم رفتار و ذهن است؛ شامل  پدیده های خوداگاه و ناخوداگاه، مانند احساسات و افکار است.

روانشناسی یک نظام علمی است، دارای حوزه های وسیع و شامل علایق متفاوت، که هنگامی که در کنار هم قرار می گیرند، در جهت فهم برایند های کیفیت های مغز و تمام علائم و رفتار ها یا سایر پدیده هایی که منشا ذهنی و مغزی دارند، کارکرد دارند.
روانشناسی به عنوان علمی اجتماعی، هدف فهم افراد و گروه ها را با ایجاد قوانین علمی اصلی و هم چنین تحقیقات در زمینه ی کیس های مختلف را دنبال می‌کند.

بنابراین کار اولیه ی روانشناسی نه درمان که بررسی رفتار ها و فرایند های روانی انسان ها و تحقیقات در این زمینه های کلی است.

روانشناسی از بعد از جنگ جهانی دوم:

عصر جدید روانشناسی به سال های بعد از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. عصر جدیدی که روانشناسی مثبت نگر خود را در عرصه ی سایر علوم جای می‌دهد.

مارتین سلیگمن استاد دانشگاه پنسیلوانیا و از بنیانگذاران روانشناسی مثبت نگر در سخنرانی خود در تد، در سال ۲۰۰۴ به  روانشناسی به عنوان حیطه و زمینه ای از مطالعات یاد می‌کند، که بر روی تک تک افراد با در نظر گرفتن ویژگی های خاص و منحصر به فرد هر کدام یاد می‌کند. او در این سخنرانی،  روانشناسی را در بستری گسترده تر از درمان بیماری ها در نظر می‌گیرد و به این سوال پاسخ می‌دهد که روانشناسی مدرن چه کار هایی می‌تواند برای ما انجام دهد و به راستی چه کارکردی دارد؟

“در ۶۰ سال اخیر، کار روانشناسی درمان بیماری ها با پروتکل های مختلف بود. در این مقیاس، چیزی که در مورد روانشناسی خوب به نظر می رسد، این است که روانشناسی در ۶۰ سال اخیر و با سرمایه گذاری ۳۰ بیلیون دلاری که ان. ای. ام. اچ در زمینه ی بیماری ها و درمان آن‌ها انجام داده است،  هیچ کدام از اختلالات قابل درمان نبوده اند و هم اکنون، ۱۴ اختلال قابل کنترل و ۲ اختلال قابل درمان هستند.

مورد خوب دیگری که در مورد روانشناسی دیده می‌شود این است که امروزه می‌توانیم تقسیم بندی هایی از بیماری های روانی ارائه کنیم و همچنین می‌توانیم علت های بیماری های روانی در میان افراد را بررسی کنیم و با نگاهی همه جانبه تر به افراد مختلف در سراسر دنیا بنگریم.  به طور مثال می‌توانیم ریشه های ژنتیکی و مادرزادی لازم برای اختلال اسکیزوفرنی را مشخص کنیم و. آن‌ها را به صورتی متمایز مشخص کنیم.

همچنین در سال های کنونی می‌توانیم درمان های مختلف بیماری های روانی را ابداع کنیم و در مورد کارآمدی و ناکارآمدی آن‌ها اظهار نظر کنیم.

و در نتیجه این امر نشان می‌دهد که روانشناسی و روانپزشکی ۶۰ سال اخیر می‌تواند افراد درگیر با بیماری را اندکی کمک کند تا بهبودی نسبی حاصل کنند و به وضعیت روانی بهتر برسند و من معتقدم این امر فوق العاده است و به آن افتخار می‌کنم.

اما این اتفاق به خودی خود خوب نیست و نتیجه ی چنین روندی،  سه مورد زیر است :

اولین مورد موردی اخلاقی است،  به این معنا که روانشناسان به آسیب شناسان بدل می‌شوند و افراد بیمار در منظری،  برای آن‌ها هدف و طعمه محسوب می‌شوند و در نتیجه ما فراموش می‌کنیم که افراد انتخاب هایی می کنند و برای خود تصمیم گیری می‌کنند و همچنین در قبال افکار و رفتار هایشان و تصمیماتی که می‌گیرند مسئولیت هایی دارند.

دومین هزینه ای که رویکرد درمانی به روانشناسی متحمل می‌شود، این است که افراد معمولی و بعضا سالم جامعه را فراموش می‌کند؛  این ماموریت را فراموش می‌کند که افرادی که نسبتا درگیر مشکلی نیستند را به افرادی شاد تر تبدیل کند و با تسهیل فرایند بهزیستی آن‌ها، به غنای وجود آن‌ها و احساس کارآمدی درونی آن‌ها کمک کند.  در چنین شرایطی “باهوش” و ” با استعداد” به کلماتی کثیف تبدیل می‌شوند.

هیچ کس روی چنین چیز هایی کار نمی کند.

سومین مشکل نگاه اختلال محور به روانشناسی، این است که در نتیجه ی  عجله ی ما برای کمک کردن به افرادی که درگیر مشکل و مسئله ای هستند یا در شرف خطری اساسی برای تمامیت جسم و روان خود قرار دارند، ما هیچ وقت فرصت انجام دادن اختراعات مثبت برای کمک کردن به روند “خوشحال ساختن افراد” را پیدا نمی‌کنیم.

این موارد به خودی خود چیز هایی هستند که در روانشناسی امروز “خوب” نیستند.

سه مورد بالا، عواملی هستند که افرادی چون نانسی اِتکاف، دن گیلبرت، مایک چیکسن مای و من را به فکر انداختند که در زمینه ای فعالیت کنیم که من آن را “روانشناسی مثبت نگر” می‌نامیم.”

سلیگمن بعد از بیان این مقدمه، در ادامه ی سخنرانی خود به معرفی رویکرد مثبت نگر به روانشناسی می‌پردازد. حیطه های جدید پیش روی روانشناسی با در نظر گرفتن این رویکرد را مطرح می‌کند و دید جدیدی به روانشناسی مدرن را مطرح می‌کند.

با رویکرد جدید سلیگمن و روانشناسان مثبت نگر، به نظر می‌رسد تمام افراد یا بیشتر آن‌ها نیازمند کمک های روانشناسانه باشیم و مراجعه به درمانگران یا روان شناسان،  نیازی عمومی برای تک تک افراد جامعه به شمار آید.
رویکرد جدیدی که لزوم مراجعه ی افراد به مراکز روانشناسی و روانپزشکی را در افرادی که دچار مشکلاتی در زندگی خود هستند، با افرادی که مشکل آنی و فعلی حادی ندارند یا در سلامت روان به سر می برند را به یک میزان می‌داند.

در مطلب بعدی به مواردی که  در حیطه ی روانشناسی مثبت نگر  جای می‌گیرند و  کارکردی که  این روانشناسی نوین و مدرن امروزی می‌تواند داشته باشد خواهیم پرداخت. به عنوان نگاه و رویکردی درمانی به روانشناسی برای عموم افراد جامعه و نه تنها افرادی که به عنوان بیمار روانی در جامعه شناخته می‌شوند.

نویسنده: آلا اکبریان نفاقی

یک راه ساده و آسان برای اطلاع از مطالب جدید سایت و ارتباط با ما کانال تلگرام ماست. در تلگرام ravanhami@ با ما همراه باشید.

 

 


دانلود + ادامه مطلب

آموزش تخصصی وعملی درمانگرى – آدامس جگوار

انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌کند:

آموزش تخصصی وعملی درمانگرى
همراه با ارائه گواهی معتبر از دانشگاه علامه طباطبائى
فرصت ویژه برای دانشجویان روان شناسى
ظرفیت محدود(به دلیل نمونه های درمانی)
اطلاعات بیشترو ثبت نام:
@PSY_ATU_ADMIN
۰۹۳۸۳۳۸۰۰۴۹

 


دانلود + ادامه مطلب